Första gången en generaldirektör avskedas

2017-09-28 09:46 Tiina Demargne  
Maria Ågren Foto: TT-Bild

Statens ansvarsnämnd beslutar att Maria Ågren, tidigare generaldirektör vid Transportstyrelsen, avskedas från sin anställning i regeringskansliet. Det är ett unikt beslut i svensk förvaltningshistoria.

(Uppdaterad) Normalt har statliga myndighetschefer ett starkt skydd men cheferna kan liksom alla andra anställda bli avskedade. Den risken löper alla som grovt åsidosätter sina förpliktelser mot arbetsgivaren.

Maria Ågren är den första generaldirektör, myndighetschef, som har avskedats.

– Det är första gången som nämnden fattat ett sådant beslut, bekräftar Ulla Stener, chefssekretare vid Statens ansvarsnämnd, för Lag & Avtal.

– Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten, säger Maria Ågren själv i en kommentar, till TT.

Det var i januari i år som Maria Ågren fick lämna jobbet som chef för Transportstyrelsen, efter att säkerhetspolisen misstänkt henne för brott. Det var fråga om att hemliga uppgifter från Transportstyrelsen hamnade utomlands hos IT-tekniker, vilka inte hade säkerhetsprövats.

Hon fick därefter anställning i regeringskansliet. I juni 2017 godkände Maria Ågren ett strafföreläggande för vårdslöshet med hemliga uppgifter och tilldömdes dagsböter.

Statens ansvarsnämnd konstaterar nu i pressmeddelandet att det finns grund för avskedandet:

"Det förhållandet att hon, som chef för Transportstyrelsen, har gjort sig skyldig till ett brott mot Sveriges säkerhet har inneburit att hon grovt åsidosatt sina åligganden mot regeringen. Ansvarsnämnden framhåller att en myndighetschef handlar under sitt eget tjänsteansvar. Att hon kan ha infomerat om eller förankrat sina ställningstaganden i styrelsen eller regeringskansliet påverkar inte detta ansvar."

Vidare finner inte ansvarsnämnden något annat hinder mot ett avskedande.

Läs också:

Läs mer: Statens chefer trygga i nio år

"Regeringen har valt att pröva om mitt tidigare agerande i Transportstyrelsen är skäl för avsked. Nu har Statens ansvarsnämnd beslutat att jag ska avskedas. Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten. Nu får jag istället ta med mig erfarenheterna i mitt fortsatta yrkesliv. Erfarenheter som bland annat handlar om ledarskap i svåra situationer och krishantering", uppger hon i en skriftlig kommentar till TT.

– Vi beklagar nämndens beslut. Vi sitter ner tillsammans med Maria Ågren och går igenom beslutet för bedömning. I övrigt har vi inga fler kommentarer eftersom det är ett enskilt medlemsärende, säger Alexander Orlinge, pressekreterare på Sveriges ingenjörer, till Expressen.

Fredrik Wersäll, hovrättspresident och ordförande på ansvarsnämnden, säger till tidningen att Maria Ågren nu kan överklaga beslutet. 

- Hon kan få en prövning i Arbetsdomstolen genom att väcka talan mot beslutet. Jag kan tycka att det vore en naturlig effekt mot bakgrund av vad ansvarsnämnden skriver om regelsystemet och de tolkningsbedömningar vi gjort, där vi konstaterar att vi bryter delvis ny mark och det kan vara rimligt med en vidare prövning. Det är en personlig reflektion.  

Maria Ågren har nu två veckor på sig att yrka att avskedandet ogiltigförklaras. Hon ska i så fall underrätta regeringskansliet inom två veckor. Talan ska väckas inom fyra veckor.

Statens ansvarsnämnd

Statens ansvarsnämnd inrättades 1976. Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar. Verkschefer, domare, åklagare och professorer hör till de som kan prövas. Syftet med en prövning utanför den myndighet där den anställde arbetar och har en högre befattning är att det inte ska kunna misstänkas att kollegor tar obehöriga hänsyn vid prövningen. Nämndens beslut kan, liksom andra beslut av arbetsgivare, bli föremål för en arbetsrättslig tvist.

Mot beslut i statens ansvarsnämnd kan enligt 15 § förordning med instruktion för statens ansvarsnämnd talan föras i tingsrätten eller Arbetsdomstolen.

(Källa: Statens ansvarsnämnd, SOU 1999:4)

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer