Tar strid i AD för spaningsledarens extrajobb

2020-09-24 11:22 Mattias Croneborg  

En spaningsledare på Polisen driver fastighetsrörelse på fritiden. Arbetsgivaren anser att det bryter mot lagen. Nu har Polisförbundet stämt staten vid Arbetsdomstolen, AD, för att få beslutet upphävt.

Polisförbundet har stämt staten genom Arbetsgivarverket. Förbundet kräver att Arbetsgivarverket upphäver Polismyndighetens beslut om att en bisyssla för en anställd är otillåten. Förbundet kräver också att Arbetsdomstolen ska besluta att spaningsledaren får hålla på med bisysslan under tiden ärendet är hos AD, alltså ett interimistiskt yrkande.

Bakgrunden är att en spaningsledare på polisen äger ett fastighetsbolag och bedriver hyresverksamhet. Engagemanget påbörjades 2015 och enligt förbundet godkände då Polismyndigheten bisysslan. Men i juli år fattade myndigheten ett nytt beslut där den kom fram till att bisysslan inte är förenlig med lagen om offentliga anställning (LOA) och att spaningsledaren därför ska upphöra med verksamheten.

Läs mer: ST fortsätter ta strid för polisers bisysslor

Men Polisförbundet anser att engagemanget i ett fastighetsbolag inte är en bisyssla som omfattas av LOA. Förbundet menar vidare att om Arbetsdomstolen trots allt skulle komma fram till att bisysslan omfattas av LOA så är den inte av en sådan karaktär att den rubbar förtroendet för spaningsledaren eller att den skadar myndighetens anseende. Förbundet hävdar dessutom att bisysslan faller inom ramen för spaningsledarens grundlagsskyddade rätt till ägande enligt Regeringsformen.

Förbundet anser att det förekommit en betydande ökning av nya beslut som rör bisysslor. Man påpekar att även fackförbundet ST ska ha sett en liknande utveckling. Polisförbundet hänvisar till andra tvister med liknande fall som detta och som ska ha lett till att Polismyndigheten varit tvungen att ändra sina beslut. Polismyndigheten tycker därför mot den bakgrunden att detta ärende är "något underligt".

Förbundet motiverar kravet på ett intermistiskt avgörande att det är stor sannolikhet att Polismyndigheten tvingas ändra beslutet. Man påpekar att skulle vara en stor ekonomisk och personlig olägenhet för spaningsledaren om han tvingas avbryta sitt ägande i bolaget eller tvingas att upphöra med de arbetsuppgifter som är kopplade till ägandet, innan fallet slutligt är avgjort.

Läs mer: AD: Rätt neka läkare bisyssla i två fall

Polisförbundet anser också att situationen med covid-19 ska vägas in i bedömningen avseende bedömning av den ekonomiska förlust som kan drabba spaningsledaren.

Polisförbundet har samtidigt begärt lokal tvisteförhandling i ärendet. Därför önskar förbundet att AD bara fattar det intermistiska beslutet och sedan låter ärendet vila i avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar.

Förbundet kräver ersättning för rättegångskostnader.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen