Arbetsrätt

Anställd med Asperger får fortsätta köra tåg

Torolf Jansson har haft sitt funktionshinder hela sitt yrkesverksamma liv även om han inte fick diagnosen förrän 2008, konstaterar förvaltningsrätten - och ger honom rätt att fortsätta jobba som lokförare. Foto: Michael Melanson
Torolf Jansson har haft sitt funktionshinder hela sitt yrkesverksamma liv även om han inte fick diagnosen förrän 2008, konstaterar förvaltningsrätten - och ger honom rätt att fortsätta jobba som lokförare. Foto: Michael Melanson

Diagnosen Aspergers syndrom har visserligen betydelse för trafiksäkerheten, men Torolf Jansson får dispens från Järnvägsinspektionens föreskrifter. Det beslutade förvaltningsrätten i Falun i tisdags. - Det hade jag inte väntat mig, säger lokföraren Torolf Jansson.

Publicerad

Det var överraskande eftersom ett parallellt fall med en ung högskoleutbildad kvinna med diagnosen adhd, som också arbetar med säkerhetsklassat arbete inom tågtrafiken, just har fått nej i nästa instans, kammarrätten. Därför trodde Torolf Jansson att han också skulle förlora. Men så blev det inte.

- Det var överraskande, säger han och tillägger, det är en viss skillnad på våra fall också. Jag har jobbat i snart 30 år. Hon är ung och har adhd.

Sedan säger han att han hittat en matematiskt felaktig ekvation i texten om honom i specialen om diagnoser, Lag & Avtal 11/12. Det rätta ska vara att han började med vagnstädning den 26 april 1982 och internsökte till lokförare i början av 1983, lokförarprovet gjorde han på sportlovet det året.

- Som aspergare tycker man att rätt ska vara rätt, säger Torolf Jansson.

Liksom Transportstyrelsen anser Förvaltningsrätten i Falun att Aspergers syndrom är ett sådant tillstånd som kan påverka medvetandet, nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme. Diagnosen är därför jämförbar med de tillstånd som omfattas av paragraf 12 i Järnvägsinspektionens föreskrifter som är till för att hindra att riskabla situationer uppkommer och att minska risken för olyckor, menar rätten.

Men de svårigheter Torolf Jansson har inom områdena social interaktion, kommunikation och beteende synes inte ha påverkat hans yrkesutövning negativt, skriver rätten. Han har haft sitt funktionshinder hela sitt yrkesverksamma liv även om han inte fick diagnosen förrän 2008, konstaterar rätten. Torolf Jansson är en intygat erfaren och skicklig lokförare. Han har inte varit inblandad i några incidenter som kan hänföras till hans diagnos och inte heller i övrigt visat tecken som skulle kunna inge oro ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Förvaltningsrätten avgör att hans diagnos inte är något hinder för att han ska kunna få dispens från Järnvägsinspektionens föreskrifter. Torolf Jansson kan alltså fortsätta köra tåg.

---

Som prenumerant får du mer! Logga in för att läsa fler artiklar:

---

Prenumerera på Lag & Avtal