Arbetsrätt

Juristen om trakasserier: ”Varje utredning är unik”

Henrik Kjellander på Setterwalls advokatbyrå anser att företagsledningens engagemang är viktigast när det gäller kränkningar och sexuella trakasserier. Förändringen måste börja uppifrån och sedan sippra ner i organisationen Foto: Jörgen Appelgren
Henrik Kjellander på Setterwalls advokatbyrå anser att företagsledningens engagemang är viktigast när det gäller kränkningar och sexuella trakasserier. Förändringen måste börja uppifrån och sedan sippra ner i organisationen Foto: Jörgen Appelgren

Trakasserier. Både TV4 och Svenska Akademien har anlitat advokatbyråer för att utreda de anklagelser om sexuella trakasserier som kommit fram genom #metoo-uppropet. Henrik Kjellander på Setterwalls advokatbyrå som lett TV4-utredningen ser #metoo som ett uppvaknande för arbetsgivarna. De kommer att behöva följa lagarna, som han tycker är väldigt bra och väl genomarbetade.

Enligt Henrik Kjellander har arbetsrättsliga utredningar blivit vanligare de senaste 10–15 åren. Han har utrett trakasserier, misskötsel och ekonomiska oegentligheter. Eftersom utredningen för TV4 skulle vara oberoende var det viktigt att Setterwalls inte tidigare arbetat för TV4.

Hammarskiold & Co:s utredning för Svenska Akademien beräknas ta minst tre månader medan TV4-utredningen redan är klar. Martin Timells programledarkollega Lulu Carter har berättat i Expressen att hon intervjuades av Setterwalls under närmare tre och en halv timmar och att de var chockade. Henrik Kjellander vill inte uttala sig om utredningen, Martin Timell eller TV4 men beskriver hur en utredning kan gå till.

– Varje utredning är unik, vad gäller både syfte och metod. Vi sätter en tidsram och gör en kostnadsuppskattning men det kan vara svårt att i förväg veta hur många och långa intervjuer som behövs. Det är viktigt att tala med alla dem som är direkt berörda: utsatta, dem runt omkring, chefer och förövare.

Läs också - krönika:

Han säger att det inte är alltid som alla ställer upp. Det kan bero på intressekonflikter eller att man riskerar sin anställning. Det gäller också att ta del av skriftlig dokumentation, men den kanske inte finns när det gäller sexuella trakasserier.

Det är viktigt att tänka på att utredningen görs på uppdrag av arbetsgivaren och bara för den med företagets bästa för ögonen, inte för en enskild chef.

– Vi är rådgivare och ska redogöra för händelseförloppet, göra en legal analys och sedan komma med någon form av rekommendation med åtgärdsförslag. Arbetsgivaren är skyldig att utreda enligt diskrimineringslagen och vidta åtgärder.

Läs också:

Henrik Kjellander medger dock att det kan vara svårt när ord står mot ord, och särskilt om det inte görs någon rättslig prövning.

– Det blir också problem om man inte får fram den information man behöver fullt ut. Personer kanske inte jobbar kvar. Och även om jag tror att de intervjuade talar sanning är det svårt att veta.

Gällande #metoo säger Henrik Kjellander att han inte kunde föreställa sig att sexuella trakasserier var så utbredda i så stora delar av arbetslivet. Han ser också tystnadskulturen i vissa branscher som ett strukturellt problem.