Arbetsdomstolen

ST: Chef på Migrationsverket kränker personalen

UPPSÄGNING. Fackförbundet ST anser att en chef på Migrationsverket har kränkt två medarbetare och därefter underkänt deras säkerhetsprövning så att de inte kan behålla sina tjänster. Nu stämmer ST myndigheten i AD.

Publicerad

Fackförbundet ST stämmer Migrationsverket, eller formellt staten, i Arbetsdomstolelen, AD, och vill att myndighetens uppsägning av en säkerhetssamordnare ska ogillas.

Förbundet kräver också ett allmänt skadestånd på 130 000 kronor till säkerhetssamordnaren.

Bakgrunden är att säkerhetssamordnaren ansökte om tjänstledighet för att pröva egen näringsverksamhet, men blev nekad ledighet av sin chef. Kort därefter fick säkerhetssamordnaren besked om att hans sparade semester skulle läggas ut under hösten 2019. Enligt förbundet överensstämde den ledigheten så när på en vecka med samma ledighet som säkerhetssamordnaren tidigare ansökt tjänstledighet för.

Säkerhetssamordnaren vände sig till förbundet som förhandlade med arbetsgivaren angående brott mot lagen om rätt till ledighet för att pröva näringsverksamhet. Enligt förbundet går arbetsgivaren, efter påtryckningar från Arbetsgivarverket, med på att betala ett skadestånd till säkerhetssamordnaren.

Samtidigt som dessa förhandlingar pågick ska säkerhetssamordnarens chef, enligt stämningsansökan, ha riktat kritik mot säkerhetssamordnaren om att han påverkar arbetsmiljön negativt. Kritiken ska ha kommit från medarbetare och chefer i säkerhetssamordnarens närhet, men han ska inte ha fått reda på vilka personer det handlar om.

Säkerhetssamordnaren anmälde chefen för kränkande särbehandling till överdirektören på Migrationsverket. Företagshälsovården utredde frågan och ska ha kommit fram till att det är kränkande att framföra ospecificerade nedlåtande påståenden som sägs komma från anonyma källor.

Därefter, under våren 2020 gör myndigheten en ny säkerhetsprövning av säkerhetssamordnaren och kommer fram till att eftersom han uttryckt missnöje om Migrationsverket och om sin arbetssituation blir han sårbar för utpressning från personer som vill komma åt säkerhetskänslig information.

ST påpekar att ytterligare en medlem i förbundet har gjort en anmälan om kränkande särbehandling från samma chef och kort därefter blivit underkänd i en säkerhetsprövning. ST anser att detta är ett indicium på ett orsakssamband mellan en anmälan av den aktuella chefen för kränkande särbehandling och underkännande vid säkerhetsprövning.

Efter den underkända prövningen kunde säkerhetssamordnaren inte behålla sin tjänst. Migrationsverket ska då ha erbjudit honom en tjänst som handläggare på myndigheten, vilket han tackade nej till. Myndighetens personalansvarsnämnd beslutade då att säga upp säkerhetssamordnaren av personliga skäl.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev