Barnmorskor riskerar ny ”hamnarbetarkonflikt”

2019-03-21 00:00 Calle von Scheele  

Facktillhörighet. TCO och Saco håller på att få en egen hamnkonflikt. En grupp barnmorskor har brutit sig ur Vårdförbundet och gått till Srat. Nu blossar en strid upp mellan förbunden om vem som har rätt att teckna avtal för yrkesgruppen.

För över 40 år sedan bröt sig en grupp hamnarbetare ur Transport och bildade Hamnarbetarförbundet. Sedan dess har de drömt om och slagits för ett eget kollektivavtal.

Om de barnmorskor som brutit sig ur Vårdförbundet kommer att kämpa en lika lång kamp för inflytande på sina löner och villkor återstår att se.

Det är yrkesföreningen Barnmorskeförbundet som har brutit sig ur Vårdförbundet och ombildat sig till en medlemsförening i Saco-förbundet Srat.

Men enligt Vårdförbundet har Srat inget avtal som omfattar barnmorskor. Det har inte heller förhandlingsorganet Akademikeralliansen, där Srat ingår.

– Vi tecknar avtal för barnmorskorna och deras arbetsuppgifter, och vi äger tillämpningsområdet, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Hon poängterar att det gäller både arbetsuppgifter och yrkesfrågor.

Detta regleras i huvudöverenskommelse 16 (Hök 16), som omfattar området hälso- och sjukvårdvård med motparten SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Akademikeralliansen har ett annat huvudavtal (Hök-T), som inte omfattar barnmorskornas arbetsförhållanden, enligt Vårdförbundet.

Läs mer: Mia Ahlberg: ”Status måste kopplas till löneutveckling”

Vårdförbundets förbundsjurist Kirsi Piispanen stöder sig på paragraf 27 i medbestämmandelagen, mbl, när hon understryker att förbundet tecknar avtal som omfattar alla barnmorskor och det finns en lång tradition av att Hök 16 omfattar alla barnmorskor.

– När parter träffar avtal kommer de överens om på vilket sätt avtalet tillämpas. Detta bekräftas genom parternas agerande. Det blir tillämpningsområdet.

– För en utomstående part är det inte möjligt att ta över avtalet. Och vi har ingen anledning att tillåta några undantag, utan vi håller oss till vårt avtal med motparten.

På offentligsidan gäller i grunden samma regler som i privat sektor. Det är inte tillåtet att tränga undan ett gällande kollektivavtal. I hamnkonflikten har detta blivit extra tydligt.

Hamnarbetarförbundet kunde inte få ett eget avtal med annat innehåll än vad Transport hade i sitt. Transport har enligt hävd området, och vad de kommer överens om med arbetsgivaren gäller allt förekommande arbete i hamnarna på kollektivsidan.

Efter ett antal domar i Arbetsdomstolen är detta praxis. Fyra Norrlandshamnar fick så sent som förra året betala skadestånd till Transport sedan de tecknat ett lokalt arbetstidsavtal med Hamnarbetarförbundet. De skulle ha förhandlat med Transport i stället.

Enligt Kirsi Piispanen är det inte heller möjligt för Srat att via Akademikeralliansen baka in villkor för barnmorskorna i akademikernas Hök-T.

– Enligt min mening är det inte möjligt.

Inte heller i viktiga lokala mbl-förhandlingar kommer Vårdförbundet släppa in barnmorskorna i Srat via Akademikeralliansen. När frågorna är allmänna kan akademikerna liksom alla lokala parter delta i förhandlingarna och i vissa sammanhang kan de via områdets samverkansavtal få inflytande.

– Men direkt när vi kommer in på frågor som är mer specifika och rör vår kärna är det Vårdförbundet som har förhandlingsrätten, betonar Kirsi Piispanen.

Hon hänvisar också till överenskommelsen mellan TCO och Saco från 1990-talet, där man är överens om att inte inkräkta på varandras områden. Enligt Kirsi Piispanen omöjliggör även detta för Srat och Akademikeralliansen att teckna avtal för barnmorskor centralt eller lokalt.

På SRAT, där Barnmorskeförbundet numera är en medlemsförening, gör man en helt annan analys av situationen.

– Vi har följt vad Vårdförbundet säger offentligt och är lite förvånade över deras uttalanden. De stämmer inte. Vårt förbund har kollektivavtal och kan företräda våra intressen och våra medlemsgrupper, säger Mats Eriks­son, förhandlingschef på Srat.

Detta gäller även lokala mbl-förhandlingar där Srat är en del av samverkan, antingen som förbund eller via Saco-råden, understryker Mats Eriksson. Om en lokal förhandlingsfråga enbart gäller gruppen barnmorskor kan både Srat och Vårdförbundet förhandla, enligt honom.

– Ja, i och med att Barnmorskeförbundet valt att bli en del av Srat har vi också rätten att företräda de barnmorskor som är medlemmar hos oss.

På Saco-förbundet gör man en annan tolkning av de olika huvudav­talens räckvidd. Medan Vårdförbundet anser att Hök 16 gäller alla barnmorskor och deras villkor, hävdar Srat att avtalet gäller för Vårdförbundets medlemmar.

Saco-avtalet Hök-T omfattar de barnmorskor som är medlemmar i Srat.

Enligt Mats Eriksson handlar det inte om undanträngning av Vårdförbundets avtal om Srat gör uppgörelser som gäller barnmorskor, inte ens om innehållet är annat än i Vårdförbundets avtal.

– Nej, vi har redan kollektivavtal och är en del av partsförhållandena mot arbetsgivarna på SKL:s område.

När det gäller nattarbetstider har Vårdförbundet en unik uppgörelse, medger Mats Eriksson.

– Den delen har vi inte i vårt avtal. Arbetsgivaren kommer emellertid tillämpa dessa regler även på våra barnmorskor. Det tycker vi är helt logiskt i nuvarande läge.

Mats Eriksson tillägger att i teorin skulle det vara möjligt med olika arbets­tids­regler för barnmorskor i respektive förbund, men det skulle vara väldigt opraktiskt för arbetsgivaren.

Hur detta blir reglerat i framtiden är ett oskrivet kort för Srat.

– Vi kan antingen försöka få ett centralt avtal som ligger i linje med detta eller ser annorlunda ut för barnmorskorna via Akademikeralliansen. Alternativet är lokala framstötar och försök att teckna lokala avtal för Srats barnmorskor.

På Sveriges Kommuner och Landsting är förhandlingschefen Niclas Lindahl mycket försiktig i sina kommentarer till situationen för barn­morskorna. Han konstaterar att barnmorskorna finns inom förbunds­om­rådet hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet har ett löpande avtal.

Men täcker Akademikeralliansens avtal, Hök-T, även personal som arbetar som barnmorskor?

– För närvarande har vi ett avtal med Vårdförbundet som täcker det området.

Lagstiftningen i mbl säger att ett fackförbund inte får tränga undan ett annat fackförbunds avtal. Skulle ni kunna skriva på ett avtal med Akademiker­alliansen som rör barnmorskor utan att ni kommer i den situationen?

– Vi har inte haft anledning att pröva den frågan, eftersom vi har avtal med Akademikeralliansen och med Vårdförbundet. Vi föregriper inte eventuella yrkanden från våra motparter oavsett vilka områden de än yrkar på.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna