Hur ska jag agera vid fingerad arbetsbrist?

2018-11-13 14:37  

EXPERTFRÅGA. Jag har jobbat på ekonomiavdelningen på ett bolag i finansbranschen i fem år. Jag är inte sist anställd och jag har erfarenhet av att utföra de flesta arbetsuppgifterna på avdelningen. Ändå vill arbetsgivaren säga upp mig med motiveringen arbetsbrist. Det är ganska uppenbart att de av olika skäl vill bli av med mig. Hur ska jag agera?

EXPERTERNA:

Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning, förutsatt att det inte finns möjlighet att omplacera den som berörs till ett ledigt arbete.

Arbetsgivaren får dock inte fritt välja vilka han ska säga upp. Han måste följa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (Las). Om han inte gör det blir han skadeståndsskyldig. Utgångspunkten är att den med kortast anställningstid ska sägas upp först. Om den med längre anställningstid måste omplaceras till nya arbetsuppgifter för att kunna vara kvar i företaget måste han eller hon ha tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet.

Det händer att en arbetsgivare påstår att orsaken till en uppsägning är arbetsbrist trots att den egentligen enbart beror på personliga skäl. Det brukar kallas fingerad arbetsbrist (se till exempel AD:s dom 2004:52).

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Om man anser att man blivit uppsagd på grund av fingerad arbetsbrist kan man väcka talan i domstol inom korta tidsfrister. Om domstolen anser att uppsägningen enbart beror på personliga skäl och att det inte finns några sakliga sådana skäl, blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig. Om du begärt det får du dessutom behålla anställningen.

För att vinna ett sådant mål räcker det dock inte att visa att det finns saker som talar för att det är personliga skäl som ligger bakom, till exempel att arbetsgivaren framfört kritik eller försökt få den anställde att säga upp sig själv. Det krävs dessutom att domstolen underkänner de organisatoriska eller ekonomiska skäl arbetsgivaren redovisar som grund för den arbetsbrist han anser finns.

Läs mer: 5 frågor till Lars Bäckström på Almega...

Eftersom du kan tänka dig att gå vidare till andra arbetsgivare är det kanske bättre att du i stället för att gå till domstol förhandlar med arbetsgivaren om en uppgörelse.

Om du ska lyckas i en sådan förhandling krävs att du kan göra arbetsgivaren osäker på om en uppsägning av dig är sakligt grundad och korrekt enligt turordningsreglerna. Om du lyckas har du en bra förhandlingsposition och arbetsgivaren kan ha intresse av att ge dig en avgångsersättning som motsvarar mer än tre månadslöner. Men om arbetsgivaren i stället känner sig trygg med att en uppsägning inte strider mot Las har han knappast anledning att ge dig mer än den uppsägningstid du har rätt till.

Hur mycket du ska kräva i en förhandling beror alltså på styrke­förhållandet mellan dig och arbetsgivaren när ni sätter er ner och förhandlar.

Arbetsgivaren kommer att fortsätta hävda att det inte är fingerad arbetsbrist. Om du under förhandlingarnas gång ser att arbetsgivarens påstående om arbetsbrist verkar stämma och ni träffar en uppgörelse som du tycker är bra, har du inget skäl att driva på för att uppsägningen ska kallas personliga skäl. Det är förmånligare att bli uppsagd på grund av arbetsbrist: det ser bättre ut när du ska söka nya jobb, du slipper karens i a-kassan och om du är medlem i fackförening med kollektivavtal kan du ha rätt att få del av förmåner som finns i avtalsförsäkringar.

Du kan förhandla med arbetsgivaren på egen hand men om du är medlem i facket kan du ta hjälp av dem. Då kan du eventuellt också få facklig rättshjälp så att facket betalar rättegångskostnaderna om ni hamnar i domstol.

Dan Holke

Vd, LO-TCO Rättsskydd

Pia Attoff

Advokat, Attoff Law

Lars Bäckström

Arbetsrättsjurist Almega

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen