Åsikter

3 miljoner svenskar ska få nya löneavtal

Ann Olrin, ansvarig utgivare. Foto: Sann Percivall

LEDARE. Årets avtalsrörelse står i startgroparna. För oss på Lag & Avtal är detta början på en spännande tid.

Publicerad

Hittills har bara enstaka utspel gjorts. Till exempel gick Pappers ordförande Pontus Georgsson ut och krävde 4 procents löneökningar under nästa år. Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten svarade snabbt att Pappers krav ”helt saknar verklighetsförankring”.

Samtidigt händer saker i vår omvärld som kan påverka hela landets ekonomi. Hur det kommer inverka på avtalsrörelsen kan vi i nuläget bara gissa.

I nästa numret av Lag & Avtal, som kommer ut på torsdag, har vi bland annat skrivit om att arbetsmiljön kan bli en fråga för avtalsrörelsen. Tommy Anders­son, enhetschef för avtalsfrågor på LO, tror att fackför­bunden kommer att flytta fram sina positioner.

Forskaren Örjan Edström, vid Umeå universitet, konstaterar att arbetsmiljölagstiftningen, som den fungerar nu, är otillräcklig när det gäller arbetsgivarens ansvar och att detta öppnar för att arbets­miljö i större utsträckning kan regleras mellan parterna i kollektivavtalet.

I det här numret tar vi också pulsen på landsortens och stor­städernas arbetsrättsadvokater. De allra flesta arbetsrättare jobbar i storstäder, för det är traditionellt där de stora byråerna och det stora kundunderlaget finns.

Men kanske är pendeln på väg att svänga? Advokatbyrån Kaiding med kontor i sex städer i Norrland har märkt att även kunder från Stockholmsregionen söker sig till dem, eftersom de har lägre omkostnader och kan hålla lägre priser på sina tjänster.