Arbetsdomstolen

AD: Målarnas restid är inte arbetstid

Målarnas restid är fritid. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom.

Publicerad

Som Lag & Avtal tidigare berättat stämde Målareförbundet Måleriföretagen i Sverige och en målerifirma i Malmö. Förbundet ville ha svar på frågan om restiden till och från kunderna ska räknas som arbetstid och ge rätt till övertidsersättning för landets målare.

Restiden mellan hemmet och arbetsplatsen har inte tidigare ansetts som arbetstid. Men målarna har, enligt måleriavtalet, fått resekostnadsersättning för sådana resor som är 5 km eller mer enkel väg. Förbundet har ställt sitt krav utifrån EU-domstolens dom i det så kallade Tyco-målet som gällde arbetstagare utan fast arbetsplats, som i stället för att utgå från arbetsgivarens lokaler började och slutade på plats hos arbetsgivarens olika kunder. EU-domstolen fann i Tyco-domen att restiden var arbetstid.

Målareförbundet har sedan tagit upp frågan i 2016 och 2017 års avtalsrörelser utan framgång. Måleriföretagen anser att restiden inte är arbetstid. I den här tvisten har förbundet väckt talan utifrån tre skånska målare anställda hos bolaget.

Enligt Tyco-domen är den avgörande faktorn att arbetstagaren ska vara fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren bestämmer och hålla sig tillgänglig för att restiden ska ses som arbetstid. Kan arbetstagarna förfoga över sin tid utan större inskränkningar och ägna sig åt egna intressen talar mot att restid är detsamma som arbetstid i arbetstidsdirektivets mening.

Arbetsdomstolen betonar att det enligt arbetstidsdirektivet bara finns arbetstid och vilotid och att direktivet är till för att måna om arbetstagarnas hälsa. Det har inget med ersättningar att göra.

De tre målarnas arbetstid är mellan 7.00 och 16.00. Före klockan 7.00 vill de inte bli kontaktade och inte efter klockan 16.00. Att det är så har vittnen styrkt i domstolen.

Arbetsdomstolen bedömer att för målarna att resa till arbetet, som de flesta arbetstagare gör, kan inte sägas vara någon större inskränkning i deras möjlighet att förfoga över sin tid och ägna sig åt egna intressen, som innebär att de står till arbetsgivarens förfogande. Arbetsdomstolen bedömer deras restid som fritid.

Arbetsdomstolen avslår Målareförbundets talan och som förlorande part ska förbundet ersätta arbetsgivarparternas rättegångskostnader, 868 804 kronor.