Arbetsdomstolen

Arriva stäms för omplacerat skyddsombud

Ett servicetekniker som i många år arbetat med underhåll omplacerades till spårvagnsförare. Mannen är skyddsombud och nu stämmer fackförbundet Seko Arriva inför Arbetsdomstolen.

Publicerad

Mannen som i många år arbetat med underhåll för transportföretaget Arriva i Ulvsunda i västra Stockholm omplacerades till spårvagnsförare på en annan enhet. Han är skyddsombud och därför stämmer nu Seko, via LO-TCO Rättskydd, arbetsgivaren inför Arbetsdomstolen med motiveringen att han hindras att utföra sitt förtroendeuppdraget i och med förflyttningen.

Skyddsombudet har arbetat som servicetekniker sedan 1985 men han har även en utbildning som spårvagnsförare.

LO-TCO Rättskydd skriver att han genom omplaceringen inte längre träffar kollegerna som han är skyddsombud för, han har också blivit avstängd från avdelningens gemensamma mejlgrupp som är en viktig kanal för information och för att påtala fel och brister i arbetet.

Hans nya arbete sker på löpande schema på olika tider på dygnet vilket också försvårar kontakterna med kollegerna.

Enligt stämningen har bolaget motiverat omplaceringen med att det råder brist på spårvagnsförare men LO-TCO Rättsskydd menar att det finns andra servicetekniker med förarkompetens och att det även råder brist på tekniker.

LO-TCO Rättskydd anser att omplaceringen är ett brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen och yrkar allmänt skadestånd på 100 000 till mannen och lika mycket till förbundet.