Åsikter

Avtalsshopping – ”en soppa som heter duga”

Karin Nilsson, ansvarig utgivare.

LEDARE. I slutet av fjolåret avgick två ministrar i vårt östra grannland varav den ena var statsministern. Allt började i slutet av sommaren då den finska posten, Posti, meddelade att 700 paketsorterare skulle börja jobba i ett dotterbolag i stället.

Publicerad

Kollektiv­avtalet löpte ut och det fanns ett annat som var mer förmånligt sett ur arbetsgivarens synvinkel. Alltså dags för byte. För det går. I Finland kan det finnas fler kollektivavtal för samma arbetsuppgifter och de kan vara olika förmånliga för arbets­tagarna.

Paketsorterarna skulle, enligt facket, få 30-50-procentiga lönesänkningar. Folk grät.

Lag & Avtals reporter Jonna Söderqvist åkte till Finland för att ta reda på vad det var som hände och granska det som fackliga företrädare kallar avtalsshopping och arbetsgivarföreträdare kal­lar byte av kollektivavtal.

I Sverige ska facken inte kunna konkurrera med varandra, gränsdragningar löses i LO-borgen och motståndet mot Hamnarbetarförbundet som vill gå sin egen väg är kompakt. Avtalsshopping à la Finland finns inte, men det kan råda olika villkor för samma jobb även här. På Sveriges Radio var det tidigare skillnader mellan Unionens och Journalistförbundets avtal när det gällde hur länge programanställda kunde vara tillfälligt anställda. Fyra år för Unionen och två för SJF. Det slutade med att SJF accepterade fyra år – något som Ulrika Hyllert, SJF-ordföranden, beskrev med orden ”Vi behövde få ett slut på avtalsshoppingen” när hon tillträdde i maj 2018.

SJF gav till slut upp en, för dem, viktig principfråga – rätten till tillsvidareanställning efter en rimlig tid på arbetsplatsen.

På motsvarigheten till LO i Finland pratar man om en ”soppa som heter duga” och att det nu är hög tid att gå igenom de överlappande kollektivavtalen – för en höst som den som just varit vill nog få ha igen.

”Så skitig som byggbranschen är nu har den aldrig varit. Många arbetstagare från andra länder behandlas som slavar.”

Byggnads Torbjörn Hagelin säger i Lag & Avtals nyhetsbrev om avtalsrörelsen att förbundet nu fokuserar på "ordning och reda, arbetsmiljö och pensioner.”