Nyheter

Bättre skydd för visselblåsare klubbat i EU

I veckan antog EU ett direktiv om bättre skydd för visselblåsare. Under 2021 börjar de nya reglerna att gälla.

Publicerad

Visselblåsare, personer som slår larm om oegentligheter på jobbet, fyller en viktig samhällsfunktion och ska därför få bättre skydd i EU. Det slår EU fast i ett nytt direktiv som ministerrådet klubbade i veckan.

När den nya lagstiftningen börjar gälla om cirka två år blir det förbjudet för arbetsgivare att hämnas på visselblåsare genom att exempelvis ge dem sämre arbetsuppgifter eller säga upp dem. Även de som stöttar visselblåsaren ska åtnjuta skydd.

Visselblåsare mot diskriminering måste skyddas 

Direktivet anger också att alla företag med fler än 50 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare måste skapa interna kanaler för visselblåsare. Dessa interna kanaler är det tänkt att visselblåsare ska kunna vända sig till i första hand, innan de nyttjar de externa kanaler som offentliga myndigheter blir ålagda att skapa.

Direktivet i sin helhet hittar du här.