Arbetsdomstolen

Besök av flickvän på jobbet blev hans fall

Driftsingenjören som jobbade på marinens örlogsbas i Karlskrona blev uppsagd. Han kan inte få ett nytt jobb inom militären och har tvingats byta yrke. Nu driver han en butik inom en helt annan bransch. Foto: Mikael Gustafsson/N/TT
Driftsingenjören som jobbade på marinens örlogsbas i Karlskrona blev uppsagd. Han kan inte få ett nytt jobb inom militären och har tvingats byta yrke. Nu driver han en butik inom en helt annan bransch. Foto: Mikael Gustafsson/N/TT

Brott. AD gav arbetsgivaren rätt att säga upp en driftsingenjör som tog med sin flickvän in på en militäranläggning trots tillträdesförbud. Försvarsförbundet begär nu att deras medlemmar får en tydlig genomgång av säkerhetsreglerna, vilket driftsingenjören inte fick.

Publicerad

Driftsingenjörens karriär inom Försvarsmakten är av allt att döma över och han driver numera en egen butiksrörelse.

– Det är inte lätt att få en anställning efter den här domen. Efter 19 års felfri tjänst inom Försvarsmakten fick det sådana här konsekvenser att bjuda sin flickvän på en kopp kaffe, säger driftsingenjören till Lag & Avtal.

Det var den 20 oktober 2016 som den civilanställde driftsingenjören tog med sig sin flickvän in på en anläggning, ett militärt skyddsobjekt inom Försvarsmakten, där han var anställd. Flickvännen hade inget tillstånd att vara där, vilket krävs för utomstående. Den 15 mars året därpå fick drifts­ingen­jören besked om att han skulle sägas upp på grund av händelsen. Driftsingenjören är medlem i Försvarsförbundet som hävdade att utomstående vid ett antal tillfällen besökt anläggningen utan tillstånd. Försvarsmakten var inte konsekvent med att upprätthålla säkerhetsreglerna. Ett exempel är en kollega som tog med sitt barn och en kompis till denne, vilka fick röra sig fritt i lokalerna utan att säkerhetsprövning eller registerkontroll gjordes av barnen. I det fallet hade barnen fått tillstånd att vara där vilket AD tog fasta på.

Enligt förbundet hade driftsingenjören inte fått någon säkerhetsgenomgång, vare sig i samband med att han började arbeta på anläggningen eller senare. Förbundet menade därmed att han inte blivit instruerad hur besök ska hanteras. Inte heller detta tog AD hänsyn till. Enligt AD var det fråga om en ”mycket allvarlig förseelse”. Förtroendet för driftsingenjören ansågs ha rubbats på ett sådant sätt att det fanns saklig grund för uppsägningen.

Försvarsförbundet har efter domen informerat sina medlemmar om betydelsen av säkerhetsgenomgångar. Det visar sig att många medlemmar inte ha fått det.

– Vi har tagit upp detta centralt med Försvarsmakten. Enligt reglerna ska man ju få en genomgång som ska skrivas under men det verkar arbetsgivaren inte följa konsekvent. Och eftersom en enda händelse kan leda till uppsägning har vi börjat uppmärksamma medlemmarna på det, säger Hans Jonsson, ombudsman på Försvarsförbundet.

Försvarsjuristen Kajsa Wahrenby, som företrädde Försvarsmakten i AD, uppger att driftsingenjören hade fått ett dokument som uttryckligen beskrev vilka regler som gällde för tillträdet till anläggningen och hon anser att reglerna borde vara glasklara för alla anställda med eller utan säkerhetsgenomgångar.

– AD var väldigt tydlig i sin dom om att han visste vilka regler som gällde för att ta in besökare på skyddsobjektet. Det var helt enkelt glasklart att han visste att han inte fick ta in anhöriga utan tillstånd. Eftersom det dessutom rörde sig om en känslig verksamhet är det inte konstigt att de bristerna i säkerhetsansvar fick sådana konsekvenser för honom.

Hans Jonsson tycker att AD:s dom är hård eftersom en enda händelse ­leder till uppsägning.

– Men vi får rätta oss efter det nu. Många medlemmar inser förmodligen inte vilken betydelse det här fallet har men vi upplyser om det nu.

För driftsingenjören slutar det inte i AD. Förundersökning pågår och han kan bli åtalad för brott mot föreskrifterna.