Arbetsdomstolen

Brandmannen förlorade i AD

Trots att brandmannen klarade alla fystester även efter hjärtinfarkten fick han inte jobba kvar. Brandmannen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Jörgen Appelgren
Trots att brandmannen klarade alla fystester även efter hjärtinfarkten fick han inte jobba kvar. Brandmannen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Jörgen Appelgren

Brandmannen som sades upp av personliga skäl efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt får inte tillbaka sin anställning. Arbetsdomstolen avslår hans fackförbund Kommunals talan om att ogiltigaförklara uppsägningen.

Publicerad

(Uppdaterad) Kommunal stämde arbetsgivarförbundet Pacta och Bohusräddningstjänstförbund och krävde att uppsägningen av en brandman ogiltigförklarades. Brandmannen sades upp av personliga skäl efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Motiveringen från arbetsgivaren var att han inte längre kunde rök- och kemdyka och att det inte heller fanns några möjligheter att anpassa arbetet eller omplacera honom till ett annat jobb inom organisationen.

Läs också - På plats i AD:

Kommunal ansåg att arbetsgivaren inte hade genomfört en korrekt medicinsk kontroll av brandmannen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter när det gäller tjänstbarhet som för rök- och kemdykning. I annat fall skulle arbetsgivaren ändå ha kunnat anpassa arbetet så att brandmannen inte hade behövt bli uppsagd.

Arbetsdomstolen konstaterar att, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning, ska den som utför den arbetsuppgiften vara fullt friskt, ha god fysisk arbetsförmåga och arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer. Arbetsgivaren ska ordna med medicinska kontroller av arbetstagare som har arbete som innebär stor fysisk påfrestning. De ska resultera i en tjänstbarhetsbedömning. Den som sysselsätter en arbetstagare i strid med detta ska betala en sanktionsavgift, konstaterar AD.

Läkarundersökningen ska visserligen omfatta bestämning av fysisk förmåga och arbetsprov med EKG-registrering. Men att tjänstbarhetsintyget utfärdats utan att läkarundersökningen innefattat detta kan inte stå i strid med Arbetsmiljöverkets föreskrifter., som Kommunal hävdat.

De kan, enligt domstolen, inte tolkas som att den som vid undersökningen redan bedöms som sjuk, icke fullt frisk, ska utsättas för dessa tester. AD anser det utrett att brandmannen aldrig kommer att kunna bedömas som tjänstbar på det som krävs för att han ska kunna användas för kem- och rökdykning. Arbetsdomstolen bedömer inte heller att brandmannens arbetsuppgifter hade kunnat anpassas.

Domstolen slår fast att Räddningstjänsten, som inte kunnat omplacera brandmannen till någon annan befattning, haft saklig grund att säga upp honom. Kommunal ska ersätta Bohus Räddningstjänstförbunds rättegångskostnader med 207 274 kronor.