Nyheter

Branschen: Gör det möjligt att portförbjuda kunder

Krister Colde. Foto: David Bicho
Krister Colde. Foto: David Bicho
Per Geijer. Foto: Bjorn Mattisson
Per Geijer. Foto: Bjorn Mattisson
En ny lag kan göra det möjligt att portförbjuda kunder som trakasserar personal. Per Geijer och Krister Colde på Svensk Handel och Handelsanställdas förbund arbetar tillsammans för att stoppa stökiga och kriminella kunder. Foto: Jessica Gow/TT
En ny lag kan göra det möjligt att portförbjuda kunder som trakasserar personal. Per Geijer och Krister Colde på Svensk Handel och Handelsanställdas förbund arbetar tillsammans för att stoppa stökiga och kriminella kunder. Foto: Jessica Gow/TT

Krav. Svensk Handel och Handelsanställdas förbund vill ändra lagen så att besvärliga kunder kan portförbjudas.

Publicerad

Krister Colde tror att det är den allmänna samhällsutvecklingen som fört in rasismen i butikerna och medfört att anställda trakasseras.

– Rasistiska uttryck har blivit legitima och mer rumsrena.

Men han anser inte att just rasismen sticker ut när han talar med Handelsanställdas förbunds 95 skyddsombud ute i landet. Däremot ser han en allmän trend, där butikspersonal trakasseras och behandlas illa av kunder.

– Många vittnar om ett hårdare klimat.

Han är medveten om bristerna i lagstiftningen när det gäller att komma åt rasistiska angrepp från kunder.

– Där har vi ett problem att diskrimineringslagstiftningen inte räcker till. Men det är arbetsgivarna som i sitt arbetsmiljöarbete ansvarar för att personal som blir kränkt får hjälp. Är man utsatt i kassan borde man kunna få vara på lagret exempelvis.

Svensk Handel har länge krävt ett portförbud i butikerna för kunder som upprepade gånger stör ordningen. Med dagens regler finns det ingen möjlighet att stänga ute kunder. Tidigare statliga utredningar har ansett att ett tillträdesförbud är en alltför stor begränsning av rätten att röra sig fritt. Men den 23 januari kommer en ny statlig utredning med förslag om tillträdesförbud i butiker.

I första hand vill man stoppa upprepade stölder, men förbudet tar sikte även på andra brott som kunder begår, till exempel rent rasistiska påhopp.

– Det skulle skapa en trygghet för personer som trakasseras på grund av sin etniska bakgrund. Det är ett minimikrav att medarbetare ska kunna gå till jobbet och känna sig trygg, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Krister Colde ser mycket positivt på utredningen och Svensk Handels initiativ att försöka få lagliga möjligheter att portförbjuda kunder.

– Vi gör gemensam sak med arbetsgivarna. Det ska inte vara okej att bete sig hur som helst i butikerna.

Per Geijer hoppas att förbudet utformas ungefär som det besöksförbud som finns för våld i nära relationer. Ett sådant förbud innebär att den som bryter mot besöksförbudet begår en brottslig handling och kan straffas.

– Vi måste kunna se till att personal oavsett bakgrund ska kunna komma till en trygg och säker arbetsplats, säger Krister Colde, arbetsmiljöansvarig på Handels.