Nyheter

Chefsjuristen: Inga hinder utesluta SD-medlemmar

Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Foto: Jörgen Appelgren
Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Foto: Jörgen Appelgren

Chefsjuristen Dan Holke ser inga problem med att utesluta aktiva Sverigedemokrater ur facket. – Om de är med i en förening som har till syfte att motverka fackets syfte så finns det inga hinder mot uteslutning, säger han och påpekar att Sverigedemokraterna själv uteslutit många medlemmar bland annat på grund av deras nazistiska tillhörighet.

Publicerad

Lag & Avtal har i flera artiklar uppmärksammat fackförbundens syn på medlemmarnas engagemang i Sverigedemokraterna. Just nu pågår ett uteslutningsärende i Kiruna. Mats Fredlund som är förstanamn på SD:s lista i Kiruna vill samtidigt fortsätta vara medlem i Transportarbetareförbundet. Men Transport håller på att utesluta honom.

Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap och expert på Europakonventionen, är tveksam till att en uteslutning håller i domstol. Och anser att det kan strida mot rätten att tillhöra en förening i Europakonventionen och vår grundlag.

I en intervju i TV4-nyheterna säger nu Mats Fredlund att han har kopplat in en advokatbyrå för att driva ärendet. Han tänker fortsätta arbeta aktivt i Sverigedemokraterna och  han vägrar godta en uteslutning ur facket.

– Jag har ju mänskliga värdigheter och rättigheter som alla andra, säger han till TV4-nyheterna.

Men varken han eller professor Joakim Nergelius får något medhåll från Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

– Utgångspunkten är att fackförbunden är fria att bestämma vilka personer de vill ha som medlemmar. Men man måste respektera likhetsprincipen och ha en konsekvent linje.

Enligt TV4-Nyheterna  har en handfull medlemmar uteslutits från Transport på grund av sitt engagemang i SD. Men inget ärende har ännu prövats rättsligt.

– Vår linje håller. Är man aktiv i en förening som har till syfte att motverka det syfte som facket har kan man uteslutas, hävdar Dan Holke.

När det gäller Europakonventionen menar Dan Holke att den inte kan tvinga Sverige och andra stater att garantera alla att vara medlemmar i ett fack oavsett om de delar dess grundvärderingar eller inte. Den funktion som konventionen har i förhållande till föreningar, menar han, är snarare att skydda föreningar från statliga ingrepp.

Och Dan Holke pekar på att Sverigedemokraterna som parti själva genomför uteslutningar på löpande band.

– De har ju uteslutit en massa medlemmar på grund av deras åsikter och politiska uppfattning.