Arbetsdomstolen

Därför tar Målareförbundet strid i AD om restiderna

Peter Sjöstrand, vice ordförande och förhandlingschef vid Svenska Målareförbundet.
Peter Sjöstrand, vice ordförande och förhandlingschef vid Svenska Målareförbundet.
Målareförbundet har efter en EU-dom hopp om att kunna räkna restid som arbetstid. Foto: TT-Bild
Målareförbundet har efter en EU-dom hopp om att kunna räkna restid som arbetstid. Foto: TT-Bild

En dom i Arbetsdomstolen i december kan bli avgörande för hur restider i flera branscher. Om restiden blir arbetstid kommer resorna också kortas ner, enligt Peter Sjöstrand, Svenska Målareförbundets vice ordförande.

Publicerad

Om AD dömer för Svenska Målareförbundets fördel i det uppmärksammade målet om restid, som Lag & Avtal berättade om i går, kommer landets målare få kortare restider. Det är Peter Sjöstrand, Svenska Måleriförbundets vice ordförande och förhandlingschef, övertygad om. Domen har betydelse för många medlemmar både i den egna och i näraliggande branscher.

– Idag har arbetsgivaren inga ekonomiska incitament till att korta restiderna. Om domen faller på vår sida kommer de vilja planera bättre. Målarna skulle i många fall slippa åka så onödigt långt, säger Peter Sjöstrand.

Hittills har målarnas arbetstid räknats från att de påbörjar arbetspasset hos dagens första kund, och avslutar den hos sista kunden. Målarna har olika lång restid till och från jobbet beroende på var kunden finns i förhållande till deras egen bostad.

Svenska Målareförbundet, som stämde arbetsgivarorganisationen i AD, menar att en EU-dom är avgörande för att målarnas restid numera ska tolkas som arbetstid i kollektivavtalet.

– Vi menar att det finns en tid före Tyco-domen och en tid efter. Det påverkar vårt avtal och det ville vi ha en diskussion om. Men arbetsgivaren ville inte prata om det i två avtalsrörelser. Så vi var tvungna att ta frågan till rätten, förklarar Peter Sjöstrand.

Arbetsgivarsidan tycker dock inte att Tyco-domen har bäring på kollektivavtalet av flera skäl, bland annat förhållandena i målet skiljer sig från de svenska målarnas exempel.  EU-domen är inte heller avgörande för hur den nationella lagstiftningen ska reglera arbetstid och vilotid, enligt arbetsgivarsidans ombud, advokat Anders Elmér. I förhandlingen argumenterade han för den svenska modellen och hänvisade till att parterna länge varit överens.

– Vi har haft en annan praxis om restider på den svenska arbetsmarknaden sedan Hedenhös, sa han under förhandlingen i AD.

Vad säger då Svenska Målareförbundet om att driva ett fall om anpassning till EU-lagstiftning till AD. Är det inte ett hot mot den svenska partsmodellen?

– Vi ville verkligen prata, men arbetsgivarsidan sa nej. Då undrar jag vem som utgör det största hotet mot modellen, säger Peter Sjöstrand.

Domen i målet faller den 18 december.