Avtalsrörelsen

Digital avtalsrörelse ställer stora krav

Reportrarna: Elisabet Örnerborg, har bevakat de stora avtalsrörelserna för Lag & Avtal sedan 2004. För Lena Gunnars är det den fjärde avtalsrörelsen. Foto: Jörgen Appelgren
Reportrarna: Elisabet Örnerborg, har bevakat de stora avtalsrörelserna för Lag & Avtal sedan 2004. För Lena Gunnars är det den fjärde avtalsrörelsen. Foto: Jörgen Appelgren
Förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar har inrett ett arbetsrum i hemmet med en stor skärm som komplement för att kunna hantera flera dokument under förhandlingarna. Foto: Privat
Förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar har inrett ett arbetsrum i hemmet med en stor skärm som komplement för att kunna hantera flera dokument under förhandlingarna. Foto: Privat
Digitala möten ställer stora krav. Handuppräckning är en självklarhet, mikrofonerna måste vara avstängda hos dem som inte talar och små kommentarer bör hänvisas till chatten. Och det gäller att hitta former för kreativa möten också, tipsar Åsa Erba Stenhammar. Foto: Privat
Digitala möten ställer stora krav. Handuppräckning är en självklarhet, mikrofonerna måste vara avstängda hos dem som inte talar och små kommentarer bör hänvisas till chatten. Och det gäller att hitta former för kreativa möten också, tipsar Åsa Erba Stenhammar. Foto: Privat

AVTAL 2020. Avtalsförhandlingarna i pandemin är inte riktigt som de brukar vara. – Vi har aldrig gjort en avtalsrörelse digitalt förut, säger förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar.

Publicerad

Förhandlarna intar allt från flygledarrollen vid skärmar i digitala träffar till propert klädda och välkammade mötesdeltagare på plats rent fysiskt. I och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har förhandlarna försökt att anpassa sina förhandlingar till rådande läge, så att man sköter det som kan skötas på distans. Men för flera av förbunden är fysiska möten ändå huvudspåret, även om det finns möjligheter att kunna förhandla på distans.

Förhandlingsrådet för statstjänstemän, poliser och officerare (OFR/S,P,O) lämnade över sina yrkanden till Arbetsgivarverket den 22 september. Avtalet är förlängt två månader på grund av pandemin och löper ut den 30 november.

Förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar förklarar att eftersom man ska vara hemma så fort man är lite förkyld kommer det alltid att vara någon som inte kan vara med på ett fysiskt möte. Men parterna håller på att säkerställa lokaler, som motsvarar rådande restriktioner, där de ska kunna träffas även fysiskt för de tillfällen då förhandlingarna kräver det.

Som en flygledare

En son har flyttat ut så förhandlingsrådets förhandlingschef har nu ett arbetsrum och till den digitala träffen dagen innan hade hon beställt hem en stor skärm.

– Det var en förutsättning för den träffen. Jag kunde ha flera olika dokument uppe samtidigt som mötet pågick. Jag kände mig lite grand som en flygledare.

Problemet med digitala förhandlingar är främst att det är svårt att läsa av mellanmänskliga reaktioner, anser hon. Digitala möten ställer stora krav på förhandlingsledaren. Handuppräckning är en självklarhet, mikrofonerna måste vara mutade hos dem som inte talar och de små kommentarerna bör hänvisas till chatten, råder hon. Sedan gäller det att hitta former för kreativa möten också.

– Vi har aldrig gjort en avtalsrörelse digitalt förut, säger Åsa Erba Stenhammar.

Sekos avtalsansvariga Helen Thornberg ser framför sig en kombination av fysiska och digitala möten.

– Om det är möjligt med coronasäkra möten fysiskt så är det vårt huvudspår. Men det måste alltid finnas möjlighet att kunna förhandla distans utifrån att någon i förhandlingarna kan vara lite krasslig, då ska man inte behöva ställa in, säger hon.

Dock tror hon att förbundet företräder medlemmarna bäst fysiskt:

– Vi har försökt med förhandlingar via video och det är svårare att genomföra. 

Helen Thornberg tror att även upplägget i de fysiska förhandlingarna kommer att påverkas av pandemin:

– Man försöker att hålla Corona-säkra möten. Vi kanske inte ses lika mycket som man gör vanligtvis och mötena blir effektivare när vi väl har dem fysiskt.

Motparten Arbetsgivarverket är inne på samma linje. Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck tänker sig att mötena kan hållas digitalt till stora delar. Men hon ser en risk med digitala möten på så sätt att förhandlingarna riskerar att då bli mer regisserade och mindre spontana.

– Man måste få utrymme för närheten och spontaniteten också för att bedriva ett konstruktivt förhandlingsarbete.

Därför ser Anna Falck framför sig att slutförhandlingarna genomförs fysiskt, om smittspridningsläget då är sådant att det kan tillåtas.

– När vi börjar närma oss slutförhandlingarna finns ett stort värde i att den lilla krets som är involverad träffas på ett vanligt sätt. Närheten i rummet är en del i förhandlingsarbetet också. Till viss del kan det gå förlorat i digitala förhandlingar. Det finns också andra moment där man på ett lättare sätt tar en dialog en till en eller några i ett rum, säger Anna Falck.

Begränsa antalet

Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind berättar att de haft inledande diskussioner med Seko, digitalt via Teams. Förhandlingarna med Seko gäller väg- och järnvägsarbeten, väg- och banavtalet löper ut den 30 november.

När diskussionerna om byggavtalet inleddes i början av oktober var tanken att de skulle inledas online.

– Tanken är att det ska bli Teamsmöte med Byggnads också, säger Mats Åkerlind.

Fast även när de träffas digitalt tror han att antalet människor som sitter i samma rum måste begränsas.

– Och vi kanske inte kan vara lika många i rummet intill.

Här syftar Mats Åkerlind på parternas delegationer som backar upp förhandlarna.

Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation förhandlar med motparterna Kyrkans Akademikerförbund, Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Akavia (före detta Jusek) med förtecknade förbund och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd. Hon förhandlar vanligen med alla motparterna på en gång.

– Förhandlar vi om särskilda bestämmelser som finns för exempelvis präster och kyrkomusiker, då förhandlar vi med dem som berörs. Parterna har förhandlat digitalt hela hösten.

– Det är inte optimalt, men jag tror att alla har blivit bättre på det än vi var i våras, säger hon.

Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen hade sitt första möte med arbetsgivaren digitalt i mitten av den här månaden:

Jolan Wennberg, Livs andre ordförande, berättar att de haft ett första möte med arbetsgivaren digitalt.

– Det fungerar att förhandla digitalt men det är inte optimalt, tycker han.

Per Persson, avtalssekreterare på Hotell och restaurangfacket, HRF, berättar att han och hans motparter träffas fysiskt och förhandlar.

– Det är klart att det hade gått att förhandla digitalt, men det hade tagit mer tid och det hade varit svårare. Förhandlingar handlar mycket om nyanser i ord och uttalanden och kroppsspråk. Trots att alla nu har stor vana vid digitala möten är det en annan sak att förhandla än att ha digitala möten.

”Säker fysisk miljö”

Per Perssons motparter i arbetsgivarorganisationen Visita, bekräftar att alla förhandling sker fysiskt, 

– Vi träffas i en säker fysisk miljö. Vi kom fram till att det har ett helt annat värde att ses för att förstå och kunna läsa av varandra, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Visita.

Även Svensk handel och fackförbundet Handels håller sig till fysiska möten fortfarande.

– I förhandlingarna bör vi se varandra i ögonen ordentligt, även om man gör det i Teams-världen också så blir det lite hackigt. Men vi får väl se, det ser lite oroväckande ut att smittspridningen nu ökar igen. Vi får se hur länge det går att köra fysisk närvaro, säger Per Bardh.

Motparten Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel, understryker att parterna håller sig till rådande rekommendationer.

– Vi träffas fysiskt som vanligt. Men vi håller de avstånd man ska, säger Ola Axelsson.

”Kan inte sitta på Teams och lalla”

För Pappers är det självklart att mötas IRL: Ett av kraven är att få löneökningar på 4 procent.

– Ska vi ha löneökningar på fyra procent kan vi inte sitta på Teams och lalla. Då måste vi ses på riktigt, säger Marcus Bolin. Han tycker att det känns alltför fyrkantigt att förhandla digitalt. 

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, håller med Marcus Bolin i denna fråga. Han berättar att facken inom industrin träffad sina motparter fysiskt under förhandlingarna.

– Vi träffar våra motparter. Det går inte att sitta digitalt och förhandla. Det är viktigt att se och höra hur folk uttrycker sig. När man ska ta ställning och ta eller förkasta ett förslag behöver man träffas.

Sina opon träffade Facken inom industrin både digitalt och fysiskt i början av denna månad.

– Men när det drar ihop sig vill de se oss sitta där vattenkammade och fina, säger Veli- Pekka Säikkälä.

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisade den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) på måndagen den 19 oktober. Det föreslagna avtalsvärdet över en avtalsperiod på 29 månader var totalt 4,5 procent.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev