Nyheter

DO utreder repressaliebrott på Karolinska

ANTISEMITISM. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har beslutat att inleda ett tredje tillsynsärende som rör antisemitism på Karolinska universitetssjukhuset. I det nya ärendet ska DO utreda om sjukhuset har brutit mot repressalieförbudet.

Publicerad

Lag och Avtal har tidigare skrivit om tre judiska läkare på Karolinska universitetssjukhuset som slutat efter att ha upplevt sig blivit utsatta för antisemitism under flera år. Sedan 2017 ska de ha försökt får arbetsgivaren att agera.

En av läkarna som i december i fjol uttalade sig för Lag & Avtal om sina upplevelser berättade om hur hen hindrats från att träffa sina patienter och göra vissa operationer, hur hen har stängts ute från forskningsprojekt och nekats att åka och föreläsa på viktiga konferenser. De judiska läkarna ska även ha fått de lägsta lönerna, trots att de har höga akademiska meriter och var disputerade.

Läkarens verksamhetschef ska bland annat ha delat antisemitiska nidbilder på nätet och kastat antisemitiska glåpord mot de judiska läkarna.

DO handlägger nu tre tillsynsärenden, som en läkares anmälan ligger till grund för.

– De uppgifter läkaren hade lämnat gjorde att vi ville ställa ett antal frågor till Karolinska universitetssjukhuset om hur de har levt upp till skyldigheten att utreda- och åtgärda uppgifter som de fått rörande diskriminering, i form av trakasserier, som har samband med religion, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

DO utreder även ett tillsynsärende som rör Sveriges läkarförbund. Läkaren upplever sig inte ha fått det stöd som hen anser sig vara berättigad till som facklig medlem i förbundet.

Läkaren har också lämnat ytterligare uppgifter, som lett till att DO nu beslutat att inleda ett tredje tillsynsärende. Det är kopplat till repressalieförbudet och huruvida sjukhuset har överträtt det eller inte.

– Där handlar det om att läkaren efter att ha påtalat problemen upplever sig ha blivit utsatt för repressalier, säger Clas Lundstedt.  

I det tredje tillsynsärendet inväntar DO ännu svar från Karolinska universitetssjukhuset, som begärt och beviljats anstånd att inkomma med svar till den 30 augusti.