Arbetsdomstolen

Efter AD-dom: Pilotfacket varnar för inhyrda flygbolag

Nyligen fastslog Arbetsdomstolen att SAS får hyra in flygbolag under längre perioder utan att förhandla med pilotfacket. Nu varnar Pilotföreningen för konsekvenserna.

Publicerad

Svensk Pilotförening stämde Svenska Flygbranschen och SAS för brott mot förhandlingsskyldigheten sedan SAS hyrt in flygbolag med besättning utan att förhandla med pilotföreningen, så kallad wet lease. Parterna var överens om att SAS inte behöver förhandla när det är fråga om ad hoc-inhyrningar, det vill säga plötsligt uppkomna störningar i trafiken. 

Frågan var bara hur långa de störningarna får vara. SAS säger 1 till 3 månader. Svensk Pilotförening hävdar max fem sammanhängande dagar. Eftersom pilotavtalet inte ger något klart besked om hur lång tid inhyrningen får pågå var Arbetsdomstolen hänvisad till att tolka avtalet med hjälp av parterna och dess vittnen.

Pilotfacket påstod att förhandlingsskyldigheten skulle kopplas till en femdagarsregel som Transportstyrelsen tillämpar vid inhyrning av flygbolag. Arbetsgivarparterna hävdar att det bara behövs en anmälan till Transportstyrelsen och inget godkännande om inhyrningen varar högst fem dagar. Först om det är längre än fem dagar behövs ett godkännande. Men om det redan finns ett avtal mellan inhyraren och operatören behövs, enligt SAS, inte ens någon anmälan i förväg till Transportstyrelsen. Däremot måste man informera myndigheten tio dagar efter inhyrningen.

Staffan Söderberg, chef för sektion för flygbolag på Transportstyrelsen, förklarar varför Transportstyrelsen behöver godkänna längre perioder än fem dagar.

– Vi behöver säkerställa att det flygbolag man hyr in klarar samma typ av verksamhet. Det kan man kontrollera på tillståndshandlingarna hos flygbolaget. Det är viktigt för flygsäkerheten.

Arbetsdomstolen har nu definitivt slagit fast att femdagarsregeln inte kan kopplas till pilotavtalet. Men hur lång tid får SAS hyra in flygbolag utan att förhandla med facket? AD konstaterade att pilotfacket under kollektivavtalsförhandlingarna fick ett dokument där inhyrningar på mellan 1 till 3 månader nämndes. I övrigt sades inget om tidslängden. Trots att den inhyrning som var aktuell i målet varade i nästan tre veckor ansåg AD att den skedde i enlighet med bestämmelsen om plötsliga trafikstörningar.

– Det här innebär att SAS kan göra inhyrningar på upp till tre månader utan att förhandla med eller ens informera facket. Det är en väldigt märklig konsekvens av AD:s dom, säger Tommy Larsson, förhandlingschef på Svensk Pilotförening.

Vad blir konsekvenserna om SAS utnyttjar den här möjligheten fullt ut?

– Det är fullständigt oacceptabelt. SAS ges carte blanche att ta in lågprisaktörer där personalen knappt pratar engelska och därigenom äventyras befintliga pilotjobb. Passagerarna undrar om de överhuvudtaget flugit med SAS. Det här är ytterst en fråga om flygsäkerheten.

Staffan Söderberg håller med om vikten av att besättningen klarar att tala engelska.

– Man behöver definitivt klara av att tala engelska om man hyr in från EU. Det är otroligt viktigt för säkerheten.

Jan Bergman, chefsjurist på Transportföretagen, har samma syn som Tommy Larsson på hur AD tolkat tidsgränsen.

– Minst tre månader. Men någon bortre gräns finns det förstås.

Tommy Larsson är bekymrad över att pilotfacket nu i många fall av tillfälliga inhyrningar inte kommer att kunna hålla sig informerad ens via Transportstyrelsen.

– Pilotföreningen har ingen vetskap om vilka flygbolag som hyrs in under dessa perioder. Det är oacceptabelt, säger Tommy Larsson.

Trots att AD inte gick pilotföreningens väg finns det andra alternativ.

– Nya kollektivavtalsförhandlingar inleds med SAS i närtid så problematiken får hanteras i sitt rätta forum, avslutar Tommy Larsson.