Arbetsdomstolen

Fast anställning blev vikariat för gravid kvinna

Den gravida kvinnan kände sig kränkt och illa behandlad. Facket kräver nu allmänt skadestånd för brott mot las och diskrimineringslagen på 60 000 kronor samt ekonomiskt skadestånd för utebliven föräldralön, semesterersättning och pensionspremier. Foto: Mito Images/REX
Den gravida kvinnan kände sig kränkt och illa behandlad. Facket kräver nu allmänt skadestånd för brott mot las och diskrimineringslagen på 60 000 kronor samt ekonomiskt skadestånd för utebliven föräldralön, semesterersättning och pensionspremier. Foto: Mito Images/REX

En kvinna fick sparken när hon blev gravid. Inte alls, menar arbetsgivaren som hävdar att hon inte var tillsvidareanställd. Det anser däremot Unionen som stämmer Securitas Sverige AB och Säkerhetsföretagen i Transportföretagen för brott mot las och diskrimineringslagen.

Publicerad

Kvinnan började arbeta som personalplanerare på Securitas i Stockholm den 1 mars 2017. Enligt stämningsansökan till Arbetsdomstolen ska parterna, i samband med anställningsavtalets ingående, ha kommit överens om att hon under våren och sommaren vikariera för en kollega och från september ha en egen motsvarande tjänst.

Unionen hänvisar till anställningsavtalet där båda rutorna för vikariat och tillsvidareanställning är ikryssade. Arbetsgivarsidan hävdar att det bara handlade om ett vikariat och att den senare rutan kryssats i av misstag. Bolagets inställning är att anställningen skulle löpa ut den sista augusti 2017.

Det var i maj, två månader efter anställningens början, som kvinnan berättade för en kollega att hon var gravid. Graviditeten var i ett så tidigt skede att hon inte ens hade berättat om den för sin familj. Men eftersom den gjorde henne trött och stresskänslig ville hon förklara sitt tillstånd.

Kollegan gick direkt till närmaste chef och berättade om graviditeten. Chefen kallade därefter alla andra personalplanerare till ett morgonmöte dagen därpå. På mötet informerades personalen om graviditeten och det förklarades att den kunde innebära problem för arbetslaget under sommaren om kvinnan skulle bli frånvarande.

Den gravida kvinnan var inte själv kallad till mötet och fick höra talas om det först i efterhand. Hon kände sig kränkt och illa behandlad och fick rådet av den lokala fackklubben att upprätta en anmälan om kränkande särbehandling.

Ärendet utreddes under sommaren och under denna tid var personalplaneraren tillfälligt omplacerad på en annan avdelning med en annan chef. Under ett uppföljningsmöte i juli påpekade chefen att personalplaneraren ”bara hade en månad kvar” och det var då tvisten om anställningens längd och giltighet uppstod. 

Unionen anser att uppsägningen grundar sig på personliga skäl och samtidigt utgjort en bestraffning för kvinnans anmälan mot bolaget om kränkande särbehandling.

Unionen yrkar därför att kvinnan får allmänt skadestånd för brott mot las och diskrimineringslagen på totalt 160 000 kronor samt ekonomiskt skadestånd för utebliven föräldralön, semesterersättning och pensionspremier.

Under augusti blev den gravida kvinnan sjukskriven på heltid. Hon är för närvarande föräldraledig efter att ha fött barnet.