Nyheter

Före detta centralbankschef kan skyddas av immunitet

Foto: Roman Koksarov TT/AP
Foto: Roman Koksarov TT/AP

EU-DOM. Den korruptionsanklagade tidigare centralbankschefen i Lettland kan skyddas av immunitet.

Publicerad

Lettlands tidigare centralbankschef, Ilmars Rimsevics, kan skyddas av EU-rättsliga immunitetsregler i ett brottmål rörande korruption under förutsättning att handlingen haft samband med hans tjänsteutövning.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Den lettiske centralbankschefen greps i februari 2018 eftersom han var misstänkt för korruption. En av de tvångsåtgärder som vidtogs mot honom var ett förbud att utöva sin tjänst som centralbankschef. I sin egenskap av centralbankschef för ett land inom euroområdet var han även medlem av Europeiska centralbanksrådet.

I syfte att upprätthålla centralbanksrådets och andra unionsmyndigheters oberoende finns det EU-rättsliga regler om straffrättslig immunitet för tjänstemäns handlingar som begåtts i tjänsteutövningen.

Under den lettiska straffrättsliga processen mot centralbankschefen anförde försvaret att de EU-rättsliga immunitetsreglerna var tillämpliga. För att kunna avgöra målet ansåg sig den lettiska domstolen tvungen att fråga EU-domstolen om immunitetsreglerna var tillämpliga i det aktuella brottmålet.

EU-domstolen, som avgjorde målet i sin stora kammare, konstaterade inledningsvis att centralbankschefen omfattades av immunitetsreglerna och att dessa är fortsatt tillämpliga för handlingar som begåtts i tjänsten även efter det att en person har avslutat sin tjänst.

Vidare fastslog EU-domstolen att immuniteten inte omfattar alla handlingar som har vidtagits under den tiden någon har haft en tjänst, utan bara de som har haft samband med tjänsteutövningen. Huruvida en handling har haft samband med tjänsteutövningen är, enligt EU-domstolens dom, en fråga för den nationella domstolen.

Om det råder osäkerhet om sambandet med tjänsteutövningen är nationella myndigheter dock skyldiga att inhämta Europeiska centralbankens uppfattning i saken i enlighet med principen om lojalt samarbete.