Nyheter

”Förlikning viktigt för den svenska modellen”

Dan Holke. Foto: Pontus Lundahl/TT
Dan Holke. Foto: Pontus Lundahl/TT
Lena Maier Söderberg. Foto: Jörgen Appelgren
Lena Maier Söderberg. Foto: Jörgen Appelgren

Diskriminering. Flygbolaget gick med på att betala 10 000 kronor till mannen som hindrats flyga på grund av sitt utseende. Men DO kräver att EU-domstolen ska svara på om målet kan prövas i sak.Arbetsmarknadens parter vill nu att Sverige yttrar sig i målet för rätten att förlikas.

Publicerad

En man född i Chile och boende i Stockholm hade firat sin födelsedag i Göteborg och satt incheckad och säker­hets­kontrollerad på ett morgonflyg från Landvetter när två väktare förde honom av planet. Kabinpersonalen hade pekat ut honom och en annan man.

Båda männen hade mörkt hår, olivfärgad hy och bar vid tillfället mörkt helskägg. De fördes till säker­hets­kontrollen där inget fanns att anmärka på dem. Den andra mannen fick sedan gå tillbaka till sin plats på flyget men inte mannen med chilenskt ursprung, vars fall DO nu driver. Han fick så småningom en ursäkt och en ny biljett.

Diskrimineringsombudsmannen stämde flygbolaget Braathens Regional Aviation AB (tidigare Malmö Aviation) till tingsrätten och yrkade 10 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen. DO krävde också i sin stämningsansökan att tingsrätten skulle hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Det är oklart om det går att föra en skadeståndstalan om diskriminering ombord på flygplan, eftersom den så kallade Montreal­konventionen begränsar den möjligheten, menar ombudsmannen i stämningsansökan.

Men vad har det här med arbetsrätten att göra? Jo, DO överklagade tingsrättens dom, som meddelats utan huvudförhandling efter att parterna hade förlikats. Flygbolaget medgav att betala beloppet även om det inte erkänt diskriminering. Hänsyn till Montrealkonventionen behöver bara tas om målet prövas i sak, menade tingsrätten och avslog DO:s krav på en begäran om ett förhandsavgörande.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. DO överklagade igen. Högsta domstolen gav prövningstillstånd och en begäran om ett förhandsav­görande sändes till EU-domstolen. Och nu vill arbetsmarknadens parter att Sverige ska yttra sig för rätten att förlikas utan huvudförhandling.

– Vi parter på båda sidor tycker att regeringen ska yttra sig. Vi slår vakt om att parter kan förlikas utan att få frågan prövad rättsligt. Det är en grundpelare för vår arbetsrätts­modell, säger Dan Holke, LO-TCO Rättsskydd.

Ett mejl till arbetsmarknadsdepartementet undertecknat av Dan Holke för juristerna i LO, TCO och Saco börjar så här:

”Hej!

LO, TCO och Saco delar Svenskt Näringslivs uppfattning i denna fråga. Vi menar också att målet kan ha direkt betydelse för den svenska arbets­marknads­modellen och att regeringen bör yttra sig i målet på det sätt Svenskt Näringsliv föreslagit.”

En rätt till prövning i sak i ett mål där det ska prövas om diskriminering enligt diskrimineringslagen förekommit skulle, menar juristerna, ”förutsätta avsteg från de principer som gäller i dispositiva mål och som syftar till att garantera parterna möjlighet att själva disponera över saken, och som även är en av grundpelarna inom den svenska arbets­rättsliga lagstiftningen”.

– Vi tycker ju att förlikning är något bra, säger Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg.