Arbetsdomstolen

Han crowdfundar för att driva sin upphovsrätt i AD

Babblarna är animerade tv-figurer som är mycket populära bland de yngre barnen. Illustratören Ola Schubert anser att han blivit berövad upphovsrätten på sina figurer.
Babblarna är animerade tv-figurer som är mycket populära bland de yngre barnen. Illustratören Ola Schubert anser att han blivit berövad upphovsrätten på sina figurer.

Tvist. Hans fackförbund hoppade av tvisten om figurerna Babblarna och de sista sparslantarna gick till en flott advokatbyrå. Med en dryg månad kvar till huvudförhandling i AD mot sin forne arbetsgivare står illustratören Ola Schuberts hopp till en insamling.

Publicerad

Ola Schubert är illustratör och animatör. År 2005 inledde han ett framgångsrikt samarbete kring barnfigurerna Babblarna med Hatten Förlag – ett samarbete som varade fram till att han sa upp sig 2017. Under dessa år hade förlaget mer än tiodubblat sin omsättning till 18 miljoner.

Frågan är nu om Ola Schubert ska ha någon del av de mångmiljonintäkter som Babblarna fortsätter skapa. Han beskriver sig som upphovsman till merparten av själva figurerna och till den visuella utformningen av Babblarna. Under tiden som han arbetade på förlaget, först som uppdragstagare och de sista två åren som anställd, fick han utöver fast ersättning respektive lön också royalty.

Strax innan Ola Schubert och Hatten gick skilda vägar gjorde Hatten gällande att rätten att förfoga över Ola Schuberts bidrag till konceptet Babblarna hade övergått till förlaget. Ola Schubert anser att upphovsrättigheterna till det han skapat alltjämt är hans och att han även fortsättningsvis har rätt till royalty – en royalty som dock bör höjas till mer marknadsmässiga nivåer.

Han hade varit medlem för kort tid för att få ekonomiskt stöd av intresse­organisationen Svenska Tecknares ”Konflikt- och rättshjälpsfond”. Där­emot fick han juridisk rådgivning.

Eftersom Hatten via Medie­före­tagen är bundet av kollektivavtal med Unionen, där Ola Schubert var medlem, fördes inledningsvis fackliga förhandlingar mellan parterna. Men då tvisten rymmer upphovsrättsliga frågor fick Ola Schubert rådet att koppla in en affärs­jurist. Och hemförsäkringar täcker inte arbetsrättsliga tvister.

– Jag var tvungen att använda mina och familjens besparingar, men räkningen var snabbt uppe i 100 000 kronor och jag kopplade i panik bort den byrån, berättar Ola Schubert.

Ola Schubert hade fått besked av Unionens ombudsman att förbundet skulle ställa sig på hans sida i den fortsatta processen. Men, ansvariga beslutsfattare i Unionen såg tvisten främst som en upphovsrättslig tvist och som en tvist som dominerades av sådant som Ola Schubert hade skapat under sina år som uppdragstagare. Därmed innefattas inte den här sortens tvist i hans medlemskap.

– Nuförtiden vandrar många mellan att vara uppdragstagare och arbetstagare, och då är risken att man glömmer bort frågan om hjälp vid juridiska processer. Vi har ett eget-medlemskap och i detta erbjuds företagsförsäkring som skapar skydd genom rättsskydd vid tvist, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Plötsligt stod Ola Schubert ensam mot ett starkt och växande förlag med två advokater – en specialiserad på arbets­rätt och en annan på upphovsrätt.

– Jag tycker inte att den här tvisten passar i domstol. Jag har i över ett år försökt nå fram till en förlikning, men jag har inte uppfattat att Hatten någonsin var intresserade av det, säger han.

Bilden delas inte av Hattens advokat Magnus Tonell.

– En tvist är kostsam för båda parter. Hatten hade gärna sett ett annat sätt att komma överens, så att tid, energi och ekonomiska resurser gått till att fortsätta utveckla Hattens verksamhet i stället.

Ola Schubert anlitade sedermera en ny advokat, Katarina Strömholm, specialiserad på upphovsrätt och annan immaterialrätt.

– Det är olyckligt och det präglar förstås processen att behöva tänka på ekonomin när man egentligen skulle behöva fokusera enbart på juridiken, säger Katarina Strömholm.

I maj förra året stämde förlaget Ola Schubert inför Arbetsdomstolen, för att fastställa att bolaget ägde upphovsrätten. Men då var illustratörens pengar slut och efter en lång tids sjukskrivning lever han nu på studiebidrag efter återupptagna studier.

Inför risken att drabbas av stora rättegångskostnader vid en förlust startade Ola Schubert nyligen en crowdfunding, en insamling. På bara ett par dagar hade han fått in över 15 000 kronor.

På uppdrag av Ola Schubert har också Katarina Strömholm vänt sig till de organisationer som tillvaratar upphovsrättspersoners intresse och hoppas på ekonomiskt stöd i processen.

– Det är lite delikat för mig som advo­kat att medverka till en sådan här insamling hos organisationer. Jag funderade på om det var förenligt med advokatetiken. Jag talade med flera kolleger och kom fram till att det är tillåtet.

Som exempel på den resursmässiga obalansen mellan parterna nämner Ola Schuberts ombud att förlaget lämnat in ett rättsutlåtande av en professor.

– Ett utlåtande som säkert kostar uppåt 80 000-100 000 kronor. För Ola Schuberts del är det för när­varande inte aktuellt att ens överväga att ta in ett utlåtande om han skulle bedöma att det vore värdefullt, säger Katarina Strömholm.

Magnus Tonell tycker att den påstådda obalansen är överdriven.

– Hatten är ett litet företag med ett tiotal anställda. Ola Schubert har varit företrädd av Unionen. Jag har noterat att Ola Schubert parallellt också varit företrädd av dels Svenska Tecknares jurister, dels valt att anlita ytterligare välkända advokater i olika omgångar.

Anneli Tisell, ägare av Hatten Förlag, säger så här om varför hon valt att processa i domstol.

– Jag hade önskat att det inte behövde bli någon tvist alls, det hade varit minst kostsamt för båda parter. För mig som skapande yrkesperson och som arbetsgivare i ett litet kreativt företag är det viktigt att stå upp för upphovsrätten och försvara den.

Martin Wästfelt noterar att arbetsgivare i allt högre utsträckning drar medarbetare inför domstol i den här typen av tvister.

– Det har blivit ett hårdare klimat där arbetsgivare inte drar sig för att stämma arbetstagare och uppdragstagare. Har man inte facket med sig tycker jag att crowdfunding är ett kreativt sätt att ta vara på sina rättigheter, säger han.

Sofia Jerneck, förbundsdirektör för intresseorganisationen Svenska Tecknare, som följer Ola Schuberts fall noga, håller med Ola Schubert om bilden av en obalans mellan parterna.

– Det är en väldigt stor obalans i maktförhållandena mellan enskilda yrkesutövare och en arbetsgivare som gör anspråk på upphovsrätten.

Men hon ser fallet som principiellt viktigt för sina medlemmar.

– Ola Schubert är vad vi kallar en kombinatör och har skapat det mesta av sina verk under tiden som frilansare. Detta påverkar alla som är i hans situation, säger Sofia Jerneck.

När huvudförhandlingen inleds den 2 maj kommer Ola Schuberts gamla kolleger att vittna mot honom.

Är du nervös?

– Jag känner mig trygg med min kunskap om hur samarbetet och mina överenskommelser med Hatten har sett ut, men är nervös inför hur det juridiska systemet ska fungera.

Därför hamnar tvisten i AD

Tvister om immateriella rättigheter ställer inte de krav på teknisk sakkunskap som föranleder prövning i Patent- och marknadsdomstolen. Även om det här målet har immaterialrättslig anknytning anser AD att det i grunden rör andra typer av civilrättsliga frågeställningar som också kan prövas av AD.