nyheter

HD: Domen mot Transport står fast – det var fel att utesluta SD-politikern Mats Fredlund

Högsta domstolen prövar inte frågan om uteslutning.
Högsta domstolen prövar inte frågan om uteslutning.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Därmed har Transport nått vägs ände i tvisten om uteslutningen av SD-politikern Mats Fredlund. Men fackförbundet överväger att klaga hos Europadomstolen.

Publicerad Uppdaterad

fakta

Uteslöts 2018

2018, september: Lastbilschauffören Mats Fredlund väljs in i Kiruna kommunfullmäktige för SD.

2018, december: Transports förbundsstyrelse beslutar att utesluta Mats Fredlund.

2021, mars: Stockholms tingsrätt ogiltigförklarar uteslutningen.

2022, december: Svea hovrätt meddelar dom. Mål nr T 4011-21

2023, juni: Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd.

Högsta domstolen kommer inte att pröva frågan om uteslutningen av Transportmedlemmen och SD-politikern Mats Fredlund. Därmed ligger domen i Svea hovrätt fast som underkänner fackets uteslutningsbeslut i december 2018.

Mats Fredlund uteslöts ur Transport när han blev aktiv kommunpolitiker för Sverigedemokraterna.
Mats Fredlund uteslöts ur Transport när han blev aktiv kommunpolitiker för Sverigedemokraterna.

Transport anser att det är oförenligt med förbundets stadgar att vara aktiv politiker för SD. Mats Fredlund är i grunden lastbilschaufför och sitter i Kirunas kommunfullmäktige för SD.

Varken tingsrätten eller hovrätten ansåg att Transport lyckats visa att medlemmen brutit mot förbundsstadgarna.

Högsta domstolen har i äldre domar slagit fast att fackförbunds uteslutningar kan prövas av domstol, trots att de är ideella föreningar. Den springande punkten är att medlemskapet har betydelse för yrkesutövning och ekonomi.

Europadomstolen har uttalat att fackföreningar ska vara fria att välja sina medlemmar, å andra sidan har samma domstol dömt att staten är ”skyldig att skydda den enskilde mot missbruk av fackförbundets dominerande ställning”.

De flesta, om inte alla, svenska fackföreningar har stadgar där formuleringen ”allas lika värde” förekommer, ofta i portalparagrafen. En del fack har gjort bedömningen att SD:s politik motarbetar den principen. Hur de olika arbetstagarorganisationerna omsatt den bedömningen i praktiken varierar. Flertalet godtar inte att medlemmar har förtroendeuppdrag både i facket och i det politiska partiet SD. Transport har hittills gått längre genom att inte ens "en vanlig medlem” får ha förtroendeuppdrag för SD. Argumentet är att inom Transport har alla samma status, förtroendevald eller ej.

Transport skriver på sin hemsida att domen ytterst är ett hot mot föreningsfriheten och att man överväger att lämna in ett klagomål till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det är i så fall ett beslut som förbundsstyrelsen fattar, tidigast på nästa möte i slutet av augusti.

Läs mer: