Arbetsdomstolen

Ingen arbetstidsförkortning för busschaufför

En oenig Arbetsdomstol säger nej till att ge en busschaufför fördelen av uppräknad tid de sista 26 minuterna av hans kvällspass. Han anses inte stå till förfogande för arbete under den tiden.

Publicerad

Chauffören är anställd som bussförare på Nettbuss och kör mellan Göteborg och Borås. Han går av körningen klockan 22.17 men hans arbetstid pågår till 22.43. Anledningen är en rastregel i bussbranschavtalet som innebär att den matrast som chauffören har fram till 20.43 inte får läggas ut mindre än två timmar innan arbetstidens slut.

Frågan är då om de 26 minuter som chauffören i praktiken är på väg till sitt hem och har avslutat sitt arbetspass ska resultera i uppräknad arbetstid som all arbetstid mellan 22-06 brukar göra enligt bussbranschavtalet. Uppräknad arbetstid innebär att den tid man jobbar räknas upp med 1.17 vilket i praktiken resulterar i en arbetstidsförkortning.

Arbetsgivarna kallar de 26 minuterna för garantitid där arbetstagaren inte behöver vara tillgänglig för arbete. Kommunal anser att det begreppet är ensidigt skapat av arbetsgivarna och inte återfinns i avtalet. Den aktuella busschauffören ska anses ha stått till förfogande för arbete under hela sin arbetstid, även de 26 minuterna.

 AD konstaterar att uppräkningsregeln har sin bakgrund i att nattarbete är särskilt betungande och att regeln syftar till att åstadkomma en arbetstidsförkortning för förare som arbetar natt. Enligt Arbetsdomstolens är det fullt förenligt med detta syfte att tolka uppräkningsbestämmelsen på det sätt som arbetsgivaren hävdar, det vill säga att den inte är tillämplig på en arbetstagare som i enlighet med sin körspecifikation får sluta sin tjänstgöringsdag vid ett visst klockslag, men därefter ändå ska få tillgodoräkna sig arbetstid under en viss tid enligt till exempel rastregeln.

Enligt Arbetsdomstolen är det främmande att säga att den aktuella chauffören stått till förfogande för arbete efter att han lämnat sin buss.

Därför ska uppräkningen av tiden inte ske. AD passar dock på att säga att man genom domen inte tagit ställning till alla typer av dylika situationer, till exempel om arbetstagaren blir ”ledig” under en kortare eller längre tid eller en busstur ställs in.

Ledamoten Ronny Wenngren är oenig och går på Kommunals linje.