Nyheter

JO kritiserar Medlingsinstitutet efter debattartikel

'Det har ännu en gång visat sig att modellen med industrin som normerande i avtalsrörelsen resulterar i en väl fungerande lönebildning', säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson till Lag & Avtal.
"Det har ännu en gång visat sig att modellen med industrin som normerande i avtalsrörelsen resulterar i en väl fungerande lönebildning", säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson till Lag & Avtal.

Svenska hamnarbetarförbundet JO-anmälde i början av mars Medlingsinstitutet för en debattartikel i Göteborgsposten om den pågående konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren Svenska hamnar.

Publicerad

I dag kom beslutet där JO konstaterar att ”det är svårt att uppfatta den aktuella artikeln på annat sätt än som ett försök från institutets sida att förmå Hamnarbetarförbundet att acceptera medlarnas bud.”

JO menar att det ligger nära till hands att utomstående uppfattar artikeln som ett ställningstagande för Sveriges hamnar. Därmed anser JO att det finns påtaglig risk att tilltron till såväl institutet, som de utsedda medlarnas opartiskhet, äventyras.

Artikeln som var, som Lag & Avtal tidigare berättat, undertecknad av generaldirektören Carina Gunnarsson beskrev situationen i den infekterade hamnkonflikten och Medlingsinstitutets bud, som då redan accepterats av Sveriges hamnar, men inte av fackförbundet.

Artikeln publicerades 4 mars 2019, vilket var samma dag som de fortsatta förhandlingarna skulle äga rum. 5 mars träffade parterna en överenskommelse och samma dag lämnade förbundet in en JO-anmälan.

I dagens beslut kritiserar JO institutet för att debattartikeln utformats i strid med regeringsformens krav på opartiskhet.