Nyheter

L: Nya regler för korttidsstöd måste tidigareläggas

Liberalernas ekonomiskpolitiske talesman Mats Persson. Foto: Jessica Gow/TT

Liberalerna bedömer att de nya reglerna för korttidsarbete sannolikt måste tidigareläggas. – Mycket talar för det, säger partiets ekonomisk politiske talesperson Mats Persson.

Publicerad

Börsfall, dämpad internationell tillväxt och störningar för svenska företag på grund av coronaviruset kan drabba svensk ekonomisk tillväxt.

Mats Persson utesluter inte att regeringen och dess samarbetspartier inom kort behöver komma med stimulansåtgärder.

– Det kan handla om åtgärder i vårpropositionen, men det kan komma tidigare än så, säger Persson.

– Vi följer utvecklingen mycket noga.

Det som ligger närmast till hands är, enligt Persson, att tidigarelägga ikraftträdandet av utökade möjligheter för företagen att införa korttidsarbete.

När regeringen presenterade förslaget i förra veckan uppgav finansminister Magdalena Andersson (S) att införandet kan dröja till första augusti.

Korttidsarbete innebär att företagen vid en kris kan dra ned på de anställdas arbetstid och minska lönen. De kan då få statligt krisstöd för att i stället utbilda personal som går ned i arbetstid. Tanken är att företagen ska undvika uppsägningar.

Enligt Persson skulle det kunna bli aktuellt att införa de nya reglerna för korttidsarbete redan i maj eller juni.

TT: Behövs det stimulanser för hushållen också?

– Det kan inte heller uteslutas i detta läge, säger Persson.

Han understryker dock att åtgärder för näringslivet kommer först.

Enligt Persson pågår för närvarande inga skarpa förhandlingar om stimulansåtgärder mellan regeringen, Centern och Liberalerna.

– Men vi har pågående samtal hela tiden, säger han.

Lagrådsremissen: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Peter Wallberg/TT