Debatt

Ledarna: Vårt förslag om föräldraförsäkring gynnar både kvinnor och män

Ledarna ser att lagstiftningen bör sikta mot en individualisering av föräldraförsäkringen fullt ut – det vill säga 50/50 – mellan vårdnadshavarna, skriver Ledarnas chefsekonom Anna Thoursie och ordförande Annika Elias..
Ledarna ser att lagstiftningen bör sikta mot en individualisering av föräldraförsäkringen fullt ut – det vill säga 50/50 – mellan vårdnadshavarna, skriver Ledarnas chefsekonom Anna Thoursie och ordförande Annika Elias..

REPLIK. Ledarna menar inte att kvinnor själva bär ansvaret för sämre löne- och karriärsutveckling, som Josefine Wilson skriver. Istället beror det på det snedfördelade uttaget av föräldraförsäkringen, byggt på gamla normer och traditioner.

Kvinnor förväntas helt enkelt ta ut den större delen av föräldradagarna, och statistiskt sett stämmer denna förväntan då kvinnorna tar ut drygt 70 procent av föräldraförsäkringen. Och hög frånvaro från arbetsmarknaden får konsekvenser.

Hemmavarande småbarnsmammor har begränsade möjligheter att konkret höja sin kompetens, lön eller göra chefskarriär. Pappor å sin sida möter ofta motstånd då de vill nyttja föräldraförsäkringen, då normer och traditioner säger att det är kvinnornas ansvar. För att neutralisera dessa negativa effekter behöver föräldraskap och föräldraledighet förknippas med både kvinnor och män.

Läs också:

Att åstadkomma jämställdhet, på arbetsmarknaden eller övriga arenor, är inte kvinnors ansvar att ensamma axla. Hittills har de flesta verksamma steg mot jämställdhet krävt lagstiftning. En individualiserad föräldraförsäkring, knuten till individen motar gamla föreställningar om fördelningen av föräldraledighet, vilket gynnar såväl kvinnor som män.

Annika Elias
Ordförande Ledarna

Anna Thoursie
Chefsekonom Ledarna