Arbetsdomstolen

Polis avskedad efter fyra dagars frånvaro

Enligt Polisförbundet var mannen sjuk och hade anmält det till arbetsgivaren. Men Polismyndigheten menar att han varit ogiltigt frånvarande. Foto: Jeppe Gustafsson / TT

En anställd på Polismyndigheten har avskedats. Polisförbundet menar att avskedandet var ogiltigt och stämmer myndigheten i AD. En orsak som lyfts fram är frånvaro på fyra dagar.

Publicerad

Polisförbundet har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen, AD. En medlem blev avskedad i januari i år. Dessförinnan hade han under fyra dagar varit frånvarande.

Enligt förbundet var han sjuk och hade anmält det till arbetsgivaren. Men Polismyndigheten menar att han varit ogiltigt frånvarande. I stämningsansökan utvecklar förbundet inte sin talan mer än så utan påpekar att arbetsgivaren har bevisbördan och att förbundet väntar med att utveckla sina bevis tills Polismyndigheten har presenterat sina.

I första hand yrkar Polisförbundet att avskedandet ogiltigförklaras och att medlemmen får ett allmänt skadestånd på 180 000 kronor. I andra hand yrkar förbundet, utifall AD skulle finna att det inte finns grund för avskedande men väl grund för uppsägning, på ett ekonomiskt skadestånd som motsvarar uppsägningslönen samt ett allmänt skadestånd på 150 000 kronor.