Debatt

PRO: Lasutredningen motverkar oss äldre

Las hade ursprungligen syftet att skydda äldre mot godtycke i arbetslivet. Nu föreslås ändrad turordning där sakliga grunder i många fall ersätts av arbetsgivarens godtycke, skriver debattörerna från PRO. Foto: (c) Rainer Berg/Westend61/Corbis

DEBATT. Förslagen i utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” motverkar ett högre arbetskraftsdeltagande av äldre. Pensionärernas riksorganisation, PRO, höll som många andra tummarna för att arbetsmarknadens parter skulle kunna komma överens i förhandlingar om en moderniserad arbetsrätt – men det lyckades tyvärr inte, skriver debattörerna.

Nu är det tydligen regeringens plan att de förslag som den statliga utredningen med namnet ”En moderniserad arbetsrätt” presenterade i juni i år ska omsättas genom ändringar i lagen om anställningsskydd, Las.

Las hade ursprungligen syftet att skydda äldre mot godtycke i arbetslivet. Nu föreslås ändrad turordning där sakliga grunder i många fall ersätts av arbetsgivarens godtycke. Parallellt med denna process pågår reformer av vårt pensionssystem. Syftet är bland annat att minska hindren för ett längre arbetsliv. De äldre arbetstagare som vill och kan förlänga sitt yrkesliv i syfte att förbättra sin pension ska få bättre lagliga förutsättningar att göra det.

Enligt PRO:s uppfattning är det helt nödvändigt att ett adekvat och rimligt anställningsskydd hänger med upp för de äldre som vill, orkar och kan arbeta längre upp i åldrarna. Detta gäller emellertid inte enbart anställningsskyddet utan även andra trygghetsregler som exempelvis socialförsäkringarna, a-kassan och tjänstepensionerna.

Ändrade turordningsreglerna på sätt som föreslås innebär att anställningstid får mindre betydelse och principen om ”sist in först ut” skrotas i många fall. Sammantaget med andra ändringsförslag från utredningen som försvagar anställningsskyddet, utan att det uppvägs tillräckligt av andra förslag, är det enligt vår mening klart att arbetsgivarens redan starka ställning i arbetslivet stärks ytterligare – en utveckling vi beklagar då det motverkar viktiga samhällsmål som ett mer jämlikt och jämställt arbetsliv.

Är det detta ”anställningsskydd” som de äldre ska tillförsäkras när de följer uppmaningen från pensionsgruppen och politiska partier att arbeta längre för en höjd pension? Bortser våra politiker från att äldre arbetstagare riskerar att sägas upp i högre utsträckning och hamna i långtidsarbetslöshet med utredningens förslag? Något som utredningen själv vitsordar. Och väljer man blunda för det faktum att undantag från turordning enligt modern forskning inte har någon tydlig påverkan på sysselsättningen och att det nuvarande tvåpersonsundantaget från turordning i LAS har lett till högre sjuknärvaro bland anställda samt att jämställdheten påverkas negativt. 

PRO vill inte se lagförslag som motverkar äldres arbetskraftsdeltagande och därmed lägre pensioner för de som kan och vill förlänga sitt arbetsliv vare sig det sker genom partssystemet eller via Sveriges Riksdag.

Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas Riksorganisation PRO

Jan Andersson, vice ordförande

Ingemar Hamskär, sakkunnig, tidigare TCO:s chefsjurist.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev