Nyheter

Så ser LO-förbunden på SD-medlemmar i facket

Foto: TT-Bild
Foto: TT-Bild

ENKÄT. Transport vill utesluta en av sina medlemmar i Kiruna för att han är aktiv i Sverigedemokraterna. Alla LO-förbund är inte lika stränga i sin syn på medlemmarnas engagemang i Sverigedemokraterna. Så här svarade de när Lag & Avtal frågade de övriga 13 medlemsförbunden.

Publicerad

(Uppdaterad). Sju av förbunden säger nej till att vara aktiv i Sverigedemokraterna och samtidigt ha förtroendeuppdrag i facket. Ett förbund anser att det strider mot värdegrunden att vara medlem i förbundet och samtidigt aktiv i  SD.

Kommunal

– Kommunal har naturligtvis ingen åsiktsregistrering. Men följer policyn att det inte är förenligt att vara aktiv sverigedemokrat och samtidigt ha ett förtroendeuppdrag. Den som aktivt och öppet arbetar för Sverigedemokraterna behöver alltså välja mellan sina uppdrag.

Lena Andersson, chef för organisationsutvecklingsenheten

Handels

– Man kan vara medlem i Handelsanställdas förbund även om man är aktiv eller medlem i SD. Men vi kan inte acceptera att vara aktiv i SD och samtidigt vara förtroendevald och representant för Handels.

Mats Hedgren, förbundssekreterare

Seko, Service- och Kommunikationsfacket

– Vi förhåller till våra stadgar och kan givetvis utesluta medlemmar från föreningen. Men vi utesluter inte en medlem enbart för att hen är aktiv i Sverigedemokraterna.

Jonas Pettersson, planeringschef

Metall

– IF Metalls policy är att man inte kan vara förtroendevald i IF Metall och samtidigt ha förtroendeuppdrag i SD.

Metalls pressjour

GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

– GS hänvisar till en bestämmelse i sina stadgar som säger: ”Uteslutning ur förbundet kan ske då medlem bedriver eller stödjer sådan verksamhet som är oförenligt med organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt”.

I förbundets riktlinjer står det vidare: ”Om en enskild medlem, som inte har några fackliga  förtroendeuppdrag, ska uteslutas ur förbundet bör det röra sig om en medlem som  haft en framträdande ställning för organisation som mycket tydligt står för en  ideologi som är oförenligt med förbundets stadgar och värdegrund. Däremot är det en absolut förutsättning för att kunna bli förtroendevald i GS att man delar förbundets värdegrund”.

Ur GS hemsida

Fastighetsanställdas förbund

– Vi har inga förtroendevalda som är aktiva i Sverigedemokraterna. Men det strider mot värdegrunden i våra stadgar om allas lika värde att vara aktiv i Sverigedemokraterna. Det gäller både för medlemmar hos oss och förtroendevalda men vi kan inte kontrollera alla medlemmars politiska tillhörighet.

Magnus Pettersson, ordförande

Hotell- och Restaurangfacket

– I enlighet med vår värdegrund, som den beskrivs i våra stadgar, så är det vår bedömning att det inte är förenligt att inneha ett förtroendeuppdrag i HRF samtidigt som man har ett förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna. Skulle det uppkomma en sådan situation är det i första hand förtroendeuppdraget som blir föremål för prövning, inte medlemskapet i fackförbundet. 

Maikel Ilias, kommunikationsansvarig

Pappersindustriarbetareförbundet

– Pappers har ingen policy kring detta. Förbundsstyrelsen har sagt att det inte går att vara förtroendevald i Pappers och samtidigt vara det i SD då våra stadgar bygget på en socialistisk människosyn, vilket deras inte gör.

P-A Pettersson, andre vice ordförande

Livsmedelsarbetareförbundet

– Som vi ser det är det inte förenligt med förbundets stadgar att vara aktiv Sverigedemokrat och samtidigt förtroendevald för organisationen. Vi utesluter inte medlemmar för att de är medlemmar i SD eller ens aktiva i SD. Men den som har förtroendeuppdrag i båda organisationerna måste ”välja ett” och avsäger medlemmen sig inte sitt uppdrag i SD och inte självmant lämnar sitt uppdrag i Livs fråntar vi medlemmen sitt uppdrag efter beslut i förbundsstyrelsen

Solweig Larsson, tredje ordförande

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

– Byggnads har som policy att de som är aktiva Sverigedemokrater kan vara det utan att det innebär att medlemskapet upphör genom uteslutning. Däremot kan man inte vara aktiv Sverigedemokrat och samtidigt inneha ett förtroendeuppdrag i Byggnads. I sådant fall anses det strida mot Byggnads stadgar och personen blir fråntagen sitt fackliga uppdrag.

Matz Larsson, samhällspolitiskt ansvarig

Elektrikerförbundet

– Elektrikerförbundet har ingen speciell policy när det gäller Sverigedemokraterna. Vi har däremot starka skrivningar om alla människors lika värde i våra stadgar. Om någon bryter mot dem i sitt agerande kan personen bli föremål för uteslutning. Så vi gör alltid bedömningar från fall till fall.

Mikael Romero, kommunikationschef

Svenska Målareförbundet

Medlemskap och utträden prövas individuellt i förhållande till stadgarna, vi har ingen särskild policy i övrigt. När det gäller förtroendeuppdrag arbetar vi utifrån stadgarnas målsättningsparagraf som bland annat innehåller att i samverkan med Socialdemokratiska Arbetarepartiet verka för medlemmarnas trygghet i arbetsliveten samt medverka till en socialistisk samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Peter Sjöstrand, vice ordförande

Fotnot: Musikerförbundet har ännu inte svarat på Lag & Avtals enkät.