Nyhetsarkiv

Sammanslagning av skolfacken klart

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet står bakom beslutet att bilda ett nytt storförbund för lärare – Sveriges Lärare. Foto: Lärarförbundet
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet står bakom beslutet att bilda ett nytt storförbund för lärare – Sveriges Lärare. Foto: Lärarförbundet

FACKLIGT. Under helgen blev det klart att Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund bildar två nya fackförbund – Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

Publicerad

Förbunden hoppas att på detta sätt samla den fackliga styrkan. Lärare kommer att organiseras i förbundet Sveriges Lärare och skolledare i förbundet Sveriges Skolledare.

Förbunden tror att det på detta sätt får större påverkansmöjlighet och blir en tydligare röst i skoldebatten. Förbunden tror också att det på sikt leder till bättre avtalslösningar och att medlemsavgifterna används mer effektivt.

– I dag skriver vi historia. Jag är både glad och stolt över att vi nu kan samla alla Sveriges lärare i ett nytt starkt förbund. Vi har allt att vinna på att stå enade och det här kommer att få stor betydelse för lärarnas röst i debatten och den lärarfackliga påverkanskraften. Jag ser verkligen fram emot allt som vi nu kan åstadkomma tillsammans för läraryrkets villkor och förutsättningar, kommenterar Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand.

– Lärarnas Riksförbund har efter en intensiv debatt och med en stark medlemsopinion i ryggen valt väg. En överväldigande majoritet har nu gjort bedömningen att lärarna har mycket att vinna på en gemensam organisering. Vi kommer nu med stor entusiasm och med full kraft att gå in i det nya förbundet. Vi tar med oss den tydliga fackliga röst som Lärarnas Riksförbund stått för in i det nya, kommenterar Lärarnas Riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén.

Den nya organisationen inrättas formellt den 1 januari 2023, men tiden mellan 1 januari 2023 och maj 2024 är en övergångsperiod, enligt förbunden.