Debatt

SN: Lagstiftningen leder ofta till konflikter på arbetsplatser

Amelie Berg, arbetsmiljöexpert Svenskt Näringsliv.
Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert Svenskt Näringsliv.

DEBATT. Lagstiftningen måste hänga med i vad som sker i arbetslivet med allt fler små arbetsgivare, lägre facklig anslutning inom många branscher och ett sjunkande antal skyddsombud. De förslag vi presenterar i rapporten är inte angrepp på den svenska modellen, skriver Svenskt Näringslivs experter i arbetsmiljöfrågor.

För ungefär två veckor sedan släppte Svenskt Näringsliv, SN, rapporten ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller”. Där lyfter vi frågan om lagstiftningen, som styr bland annat hur skyddsombud utses, är tidsenlig. Sedan rapportsläppet har vi talat med en mängd personer inom arbetsmiljöprofessionen. Vi har från många håll fått samstämmiga och positiva reaktioner kring vår rapport som uppfattas som välbalanserad, relevant och aktuell.

Alla är överens om att ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är av stor vikt och att skyddsombuden – eller arbetsmiljöombuden som de också kallas – ofta är viktiga för att arbetsmiljöarbetet ska fungera ute på arbetsplatserna. Då måste också lagstiftningen hänga med i vad som sker i arbetslivet med allt fler små arbetsgivare, lägre facklig anslutning inom många branscher och ett sjunkande antal skyddsombud. Det går inte att blunda för denna utveckling.

Vi har dock, med viss förvåning, noterat fackens starka reaktion på vår rapport även om vi var beredda på att de inte skulle vara okritiska. Runt om i landet skrivs nu debattartiklar av fackliga företrädare där man vill utmåla Svenskt Näringsliv som arbetsmiljöns fiende nummer ett. Till och med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har varit ute och kommenterat en enskild rapport – något som får anses ovanligt. Frågan är hur många det är som verkligen har läst och försökt förstå rapporten.

De förslag vi presenterar i rapporten handlar inte – vilket har påståtts - om angrepp på den svenska modellen och det handlar heller inte om att frikoppla skyddsombuden från facken. Inte heller handlar förslagen om att arbetsgivaren ska utse skyddsombuden. Förslagen syftar i stället till att forma en verklighetsanpassad lagstiftning som skapar förutsättningar för ett väl fungerande samarbete mellan arbetsgivare och medarbetare på dagens och morgondagens arbetsplatser.

Uppenbarligen rörde vi vid en öm tå då vi väckte frågan om det är rimligt att facken ska ha företräde framför medarbetarna när det gäller vem som ska företräda dem i arbetsmiljöfrågor. Likaså var det uppenbarligen mycket känsligt att ens ställa frågan om det inte vore bättre om en oberoende myndighet tog över rollen som arbetsmiljörådgivare från de fackliga regionala skyddsombuden (RSO).

Vi vet att 90 procent av arbetsgivarna ser arbetsmiljöarbetet som viktigt för företagets utveckling och ännu fler menar att arbetsmiljöfrågorna kommer att vara lika viktiga eller viktigare i framtiden. Dagens 40 år gamla lagstiftning leder dock allt för ofta till konflikter som blockerar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Det är ett problem när skyddsombud som har medarbetarnas förtroende, men som inte är med i facket, blockeras av fackliga företrädare. Det är också ett problem när fackliga regionala skyddsombud uppträder i det närmaste som statliga inspektörer eller använder sin roll för att ta sig in på arbetsplatser i syfte att värva medlemmar.

Våra förslag är inte – vilket har påståtts – ett påhopp på facken utan en uppmaning till våra politiker att ta tag i problem på arbetsmarknaden som kommer av en föråldrad lagstiftning. Vi menar att vi måste kunna tala om dessa frågor på ett sansat sätt. Det skulle i så fall lägga grunden för ett ännu bättre framtida arbetsmiljöarbete.

Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert Svenskt Näringsliv

Amelie Berg, arbetsmiljöexpert Svenskt Näringsliv

Läs hela rapporten från Svenskt Näringsliv här: Dags att tänka nytt