Debatt

Svenska Tecknare: ”Vi har stått upp för vår medlem”

Babblarna är animerade tv-figurer som är mycket populära bland de yngre barnen. Illustratören Ola Schubert ansåg att han blev berövad upphovsrätten på sina figurer.
Babblarn har namn som Babba, Bibbi, Dadda, Diddi och Doddo. Foto: Pelle T Nilsson / IBL Bildbyrå

REPLIK. Tvisten kring Babblarna-figurerna har onekligen varit en tung process för båda parter. Att det finns skilda perspektiv och stora meningsskiljaktigheter i det här fallet är tydligt, skriver Svenska Tecknares förbundsdirektör Sofia Jerneck, och Josefine Engström, ordförande.

Publicerad

Detta då Hatten till slut valde att stämma Ola Schubert i Arbetsdomstolen kring upphovsrätten till Babblarna.

Advokat Tonell menar att Svenska Tecknare agerat inkonsekvent och bidragit till en smutskastningskampanj mot Hatten. Vi ser det snarare som att vi stått upp för vår medlem och agerat i enlighet med vår roll som intresseorganisation. Svenska Tecknare har utifrån vad som står skrivet i våra föreningsstadgar bistått vår medlem Ola Schubert med kvalificerad juridisk rådgivning och rättshjälpsstöd. Att ge stöd i tvister som rör upphovsrättsfrågor är en del av vår kärnverksamhet och något som vi, genom våra jurister, erbjuder alla våra medlemmar. Men i ovanliga fall, som detta, där tvisten går till domstol är det advokater som tar vid och företräder parterna. Det kan inte en förening göra.

Tonell skriver även att domen inte är kontroversiell ur ett upphovsrättsligt perspektiv. Vi ifrågasätter inte domen, men ser att Arbetsdomstolen dömt till fördel för arbetsgivaren och att domstolen inte lagt sådan vikt vid specialitetsgrundsatsen och specifikationsprincipen som Svenska Tecknare anser att man bör göra på en skev avtalsmarknad. Domen visar enligt oss att det arbete som nu görs med att implementera det nya upphovsrättsdirektivet (DSM) som EU röstade igenom förra våren och som nu ska implementeras i svensk lag, är extra viktigt när det gäller just att stärka upphovspersonernas ställning på avtalsmarknaden.

Vår organisation vill vara den kollektiva kraften bakom upphovspersonerna på en skev marknad. Vi ser att kreatörerna som skapar innehåll ofta har en mycket svagare position än de som ger uppdragen. Utifrån den värdegrunden valde Svenska Tecknares styrelse att lämna förslaget att föreningen skulle stå för Schuberts egna advokatkostnader. Den 16 januari hölls således en extrastämma i föreningen då våra medlemmar enhälligt röstade för att betala denna del av rättegångskostnaderna.

Avslutningsvis frågar Tonell hur vi ska ha det i framtiden? Svenska Tecknares uppfattning är att den här tvisten i grunden handlar om avtal, eller snarare avsaknaden av ett tydligt och hållbart avtal. Vi ser många exempel på kreatörer som går in i samarbeten där de inte får skäligt betalt eller där deras arbete används på ett sätt som ursprungligen inte avtalats. Därför kommer vi i framtiden fortsätta jobba för en mer rättvis avtalmarknad där upphovsrätten värnas och maktbalansen mellan upphovsperson och uppdragsgivare jämnas ut. Vi ser fram emot att göra detta viktiga arbete tillsammans med andra organisationer men även med arbetsgivare som förlag, byråer samt andra aktörer inom den kreativa kulturnäringen. Vår utgångspunkt blir, som alltid, att verka som en kollektiv kraft för de kreatörer vi representerar.

Sofia Jerneck,

Förbundsdirektör Svenska Tecknare

Josefine Engström,

Ordförande Svenska Tecknare