Avtalsrörelsen 2023

Sveriges Lärare har fasat ut sifferlöst ur sina avtal denna avtalsrörelse

Mathias Åström, Sveriges Lärares förhandlingschef.

Friskoleavtalet mellan Sveriges Lärare och Almega Tjänsteföretagen blev klart i måndags. Detta är ytterligare ett sifferlöst avtal som Sveriges Lärare och motparten utrustar med stupstock, berättar förhandlingschef Mathias Åström.

fakta

Tredje största facket

  • Från 1 januari 2023 samlades lärarkåren i ett fackförbund, Sveriges Lärare
  • Förbundet är summan av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
  • Totalt har Sveriges Lärare drygt 300 000 medlemmar och är därmed det tredje största facket
  • Ingår i paraplyorganisationen Saco
  • De båda gamla förbunden har sedan 1990-talet tecknat centrala avtal tillsammans inom ramen för Lärarnas Samverkansråd
  • I maj 2024 håller det nya förbundet sin första kongress. Fram tills dess delar Johanna Jaara Åstrand, före detta Lärarförbundet och Åsa Fahlén, tidigare Lärarnas Riksförbund på ordförandeskapet

Förhandlingarna mellan Almega Tjänsteföretagen och Sveriges Lärare om Friskoleavtalet blev klara på måndagen. Sveriges Lärares förhandlingschef Mathias Åström säger att huvudingredienserna är ett tvåårigt avtal inom industrins kostnadsmärke. Avsättningar till flexpension startar 2024 och ska nå 2,0 procent 2029.

– Det är avsättningar i snabbare tempo eftersom vi börjar senare.

Mathias Åström lyfter också fram partsarbeten inom arbetsmiljö.

– I skolans värld använder man ordet arbetsbelastning i stället för arbetsmiljö. Mängden arbete är utmaningen. Vi konstaterade att vi måste göra mycket mer partsgemensamt. Lokalt måste man sätta sig i skarpa samtal om sjukfrånvaron och bristen på behöriga lärare.

Vidare är parterna ense om att möta upp statliga initiativ partsgemensamt.

Avtalet innehåller ett oenighetsutrymme. Med andra ord är Friskoleavtalet inte längre sifferlöst.

– Lönen ska bildas lokalt. Om de lokala parterna inte kommer överens kan de begära central förhandling. Då faller stupstocken ut, då ska det vara 7,4 procent men avräknat pensionsavsättningarna, säger Mathias Åström.

Under våren har Sveriges Lärare tecknat avtal med Fremia, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkan där det åter finns en siffersatt stupstock, en utfallsgaranti.

– Siffra är den röda tråden i denna avtalsrörelse, kan man säga.

Varför då, var ni missnöjda med avtalen utan siffersatt stupstock?

– Nej, de sifferlösa avtalen har inte varit en besvikelse. Den lokala lönebildningen har fungerat väl, det har gått att föra diskussioner om löneutvecklingstakten. Under många år har utfallen varit positiva. Men inflationsekonomin snor pengarna, enkelt uttryckt, och då har det blivit viktigt att få löneutfallet till en garanterad nivå.

Så en framtida återgång är inte otänkbar?

– Jag utesluter ingen återgång, var tid har sin avtalskonstruktion. Det är ingen religiös hållning, det här handlar om inflationen. Vi är ett av de största samlade kollektiven. Det gör att när samhällsekonomin viker så blir vårt kollektiv exponerat på ett annat sätt jämfört med andra, mindre grupper.

Det stora och tongivande avtalet OFR Lärare löper ut den 31 mars nästa år. Dit är det bara ett drygt halvår. Hur påverkas det?

– Jag håller med om att det är ovanligt att det största avtalet kronologiskt ligger sist. Men förbundets medlemmar och förtroendevalda har beslutat om en politik som hänger ihop och som vi för mot alla våra arbetsgivarmotparter.

Men finns det inte en risk att SKR vill binda er vid förhandlingslösningar från mindre avtal?

– Man kan faktiskt låta ett mindre avtal vara styrande, det är innehållet som avgör. Jag skulle säga så här: vi låter något vara styrande om vi väljer att det ska vara det. Visst skulle vi kunna få en uppförsbacke i en framtida förhandling för något vi enats om i en tidigare förhandling, men vi jobbar mer för att få principiellt viktiga frågor på plats. Vi för ett samtal om lärarbristen och dess grundläggande orsaker. Våra förhandlingar handlar inte bara om den klassiska kampen mellan arbete och kapital utan om samhällsutmaningar som vi måste ta hand om. Det inser även arbetsgivarna.

Den här är första avtalsrörelsen där Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund förhandlar som ett förbund, Sveriges Lärare. Hur har det fungerat?

– Två förbund som går samman lägger inte energi på varandra. Vi är väsentligt starkare samlade. Devisen ”enade vi stå, söndrade vi falla” gäller verkligen, det är bustydligt i det arbete som jag håller på med.

Har det funnits några olikheter mellan de gamla förbundens avtal?

– Nej, förbunden har haft en samverkan. Lärarnas Samverkansråd har varit den juridiska person som burit avtalet. Det var ett avtal tidigare och förblir ett avtal, säger Mathias Åström. Friskoleavtalet omfattar 14 000 anställda.

Läs mer: