Arbetsdomstolen

”Värvningsklausuler får bara gälla i max sex månader”

Bengt Domeij, professorn vid Juridiska institutionen i Uppsala och experten på konkurrensklausuler.
Bengt Domeij, professorn vid Juridiska institutionen i Uppsala och experten på konkurrensklausuler.

– Besluten är väldigt bra och har ett stort nyhetsvärde. Det säger Uppsalaprofessorn och experten på konkurrensklausuler Bengt Domeij efter beskedet i AD att spelföretaget Machine Games i Uppsala inte kan hindra avhoppare från företaget att värva sina tidigare kolleger.

Publicerad

Uppsala tingsrätt förbjöd interimistiskt avhoppare från Machine Games att i sina nya bolag Bad Yolk Games AB och Neon Giant AB med spelstudior i Uppsala att värva utvecklare från sin förra arbetsgivare. Det skulle kosta miljonbelopp i vite att bryta mot förbudet.

Till grund för besluten låg särskilda värvningsklausuler i de anställdas anställningskontrakt. Under två år hindrades de från att anställa eller anlita personal hos Machine Games eller dess närstående bolag. De fick inte heller rekrytera eller uppmuntra, uppmana eller på andra sätt verka för att deras tidigare kolleger lämnar sin anställning hos Machine Games.

AD slår nu med stöd av avtalslagen fast att klausulerna inte är skäliga och att avhopparna är fria att värva vem de vill. AD anser att det gått för långt när till och med anställda som självmant söker nytt jobb och kanske inte ens har haft några relationer till de aktuella avhopparna träffas av klausulerna.  Dessutom anser AD att redan ett halvår efter avhoppet klingar intresset av ett värvningsförbud av.

– Det här är restriktivt och breda formuleringar i värvningsklausuler blir inte längre tillåtna, menar Bengt Domeij.

Bengt Domeij poängterar tre viktiga besked från AD:

1. Värvningsklausuler ska på samma sätt som med sekretess- och konkurrensklausuler prövas mot avtalslagens bestämmelser när det gäller frågan om skälighet.

2. Värvningsförbud får bara omfatta dem man arbetat med och har en personlig relation till och påverkar inte heller dem som självmant söker sig till ett nytt företag.

3. Klausulerna får bara gälla i max sex månader.

– Det är väldigt klargörande besked från AD och innebär flera betydelsefulla begränsningar av vad som ska anses skäligt, menar Bengt Domeij.

Han är dock inte säker på att alla arbetsgivare kommer att anpassa sig till det nya rättsläget.

– Det är det som är lite speciellt med det här rättsområdet. De har inga incitament att göra det. De anställda tror att klausulerna är giltiga och få går till domstol, säger han.