Arbetsgivare väljer bort transpersoner

2020-08-13 11:07 Elsa Frizell  
Störst diskriminering var det i de manligt dominerade yrkena visar studien. Foto: Shutterstock

FORSKNING. Transpersoner diskrimineras på svenska arbetsmarknaden. Det visar en studie från Linköpings universitet med över 2000 fingerade jobbansökningar.

Ett flertal studier som bygger på transpersoners egna upplevelser visar att de blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Hittills har det bara gjorts studier som bygger på självrapporterade erfarenheter men nu har forskare vid Linköpings universitet gjort en experimentell studie. Forskarna har skickat ut 2224 fingerade ansökningar till lågkvalificerade jobb som Arbetsförmedlingen annonserat ut i sin platsbank. I alla ansökningar har det framkommit att den sökande bytt namn.

I vissa fall från ett mansnamn till ett mansnamn, i andra fall överskred namnbytet könsgränserna som till exempel ett mansnamn till ett kvinnonamn. Enda skillnaden i ansökan var alltså könet på namnet man bytt till. Forskarna noterade sedan om de jobbsökande fick svar på ansökan och om det i så fall var positivt eller negativt.

Resultatet visar bland annat att det var 18 procent mer sannolikt att en cisperson, alltså en person som identifierar sig med det kön de tilldelats vid födseln, fick ett positivt svar från arbetsgivarna på sina inskickade ansökningar, jämfört med en transperson.

Ännu tydligare blev diskrimineringen när forskarna delade upp yrkena i mansdominerade och kvinnodominerade. Bland de mansdominerande yrkena, fordonsmekaniker, lastbilsförare, lagerarbetare och truckförare, fick cis personer positivt svar i 42 procent av fallen medan transpersoner fick positiva svar i 30 procent av fallen.

− Största enskilda skillnaden ser vi mellan cis män och transkvinnor i mansdominerade yrken. Det är nästan dubbelt så vanligt att cismän får ett positivt svar på sin ansökan jämfört med transkvinnor, säger Mark Granberg som är doktorand och en av forskarna bakom studien.

Läs mer: Södersjukhuset stäms för diskriminering av transperson

I de kvinnodominerande yrkena, kundtjänst, barnskötare, undersköterska och städare, fanns diskriminering av transpersoner men den var mindre. Här fanns den största diskrimineringen mot män oavsett om de var cis eller transperson.

− I mansdominerade yrken diskriminerar man mot trans men i kvinnodominerande diskriminerar man mot män oavsett om de är cis eller trans. Det är alltså troligt att en transman diskrimeras för att vara trans i mansdominerade yrken, medan samma person troligen skulle diskrimineras för att vara man i kvinnodominerade yrken, säger Mark Granberg.

Ciskvinnor blev i studien inte diskriminerade i mandominerade yrken.

− Där verkar det ha blivit en förbättring. Det är i sig intressant men har inte varit fokus i detta projekt.

Han ser forskningen som en diagnos hur det faktiskt står till.

− Det är möjligt att det behövs bättre lagstiftning för att skydda dessa personer, samtidigt är den här delen av diskrimineringslagstiftningen ännu ny. Början är alltid att belysa att problemen finns och medvetandegöra dem för både beslutsfattare och arbetsgivare.

Artikeln publicerades först på Personal & Ledarskap.

Om studien

Studien är gjord på Linköping universitet tillsammans med Ali Ahmed, professor i nationalekonomi och Per A. Andersson, doktorand i psykologi.

Hiring Discrimination Against Transgender People: Evidence from a Field Experiment, Mark Granberg, Per A. Andersson, Ali Ahmed, Labour Economics, Volym 65, Augusti 2020. Du hittar den här

 

Dirskrimineringsgrunderna

Diskrimineringsgrunderna uppdaterades i svensk diskrimineringslag 2017, då blev är könsidentitet och könsuttryck en av diskrimineringsgrunderna. Dessa är numer:

  1. Kön
  2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. Etnisk tillhörighet
  4. Religion eller annan trosuppfattning
  5. Funktionsnedsättning
  6. Sexuell läggning
  7. Ålder.

Elsa Frizell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer