Arbetsmiljöverket samordnar kontroller mot regelbrott

2019-10-15 15:25 Jonna Söderqvist  
Arne Alfredsson, Arbetsmiljöverket.

Satsning. Över 2 000 arbetsplatser har hittills kontrollerats för att få bukt med fusk och brottslighet i arbetslivet. Nu satsar regeringen ytterligare 5 miljoner per år på arbetet mot osund konkurrens.

Hur väljer ni ut vilka arbetsplatser ni kontrollerar?

– Vi ser i vilka branscher det före­kommer fusk, brottslighet och regel­överträdelser. Byggbranschen och skönhetsindustrin sticker ut. Vi har därför prioriterat dem i år. Vi har grupper inom samarbetet med stor lokal kännedom om vilka arbetsställen som bör granskas, säger Arne Alfredsson, avdelningschef för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Hur går en kontroll till?

– Det är främst Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket som gör granskningarna på arbetsplatserna. De fem övriga myndigheterna fungerar som backup. Varje myndighet granskar sitt eget ansvarsområde. Vi granskar arbetsmiljön, och Polisen granskar bland annat människo­handel och illegal arbetskraft.

Ni har granskat 121 nagelsalonger med fokus på att motverka ut­nytt­jande av arbetskraft. Varför?

– I hela Europa och även i Sverige förekommer människohandel och arbetskraftsexploatering i branschen. Polisen och Europol ledde den insatsen.

Läs mer: Olaglig arbetskraft hos fiskeföretag

På tre av fyra salonger brast det i arbetsmiljön och en tredjedel av företagen fick förbud att fortsätta verksamheten. Vad såg ni?

– Framför allt dålig ventilation. De ämnen som används på nagelsalonger är ofta giftiga, till exempel härdplaster. Det finns en hel del föreskrifter på området. För att få använda vissa av preparaten krävs att arbetarna har en godkänd läkarundersökning. Det fanns ett flertal personer som inte hade det och därför stoppade vi arbetet.

Ni upptäckte också ett tiotal fall där arbetsgivare hade personal utan arbetstillstånd. Ser arbetsmiljön annorlunda ut för dem?

– Generellt har vi inte sett att de har en sämre arbetsmiljö. Men risken är uppenbart stor, eftersom vi be­dömer att de är mer utsatta. Alla, oavsett natio­nalitet och arbetstillstånd, har rätt till en bra arbetsmiljö.

Satsning mot fusk

Åtta myndigheter ska under 2018–2020 utveckla metoder för kontroller, för att motverka fusk och brottslighet i arbets­livet.

Arbetsmiljöverket har samordningsansvar. Övriga myndig­heter är Polisen, Skatte­verket, Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten, Jämställdhetsmyndig­heten och Arbetsförmedlingen.

Har fått 18 miljoner kronor per år. I budgeten för 2020 föreslogs att Arbets­miljö­verket får 5 miljoner kronor mer per år för detta.

Källa: Regeringen

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen