Coronakrisen kastar ut 200 000 i arbetslöshet

2020-04-20 15:42 TT  

CORONAVIRUS. Nästan 100 000 fler är i dag arbetslösa jämfört med 1 mars. Fortsätter takten väntas lika många till framåt sommaren. Men varseltakten går ner, förmodligen som en effekt av alla permitteringar.

Arbetslösheten fortsätter att öka i snabb takt. Nästan 410 000, eller 8,0 procent av arbetskraften, är nu inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingarna.

Bara under förra veckan tillkom 13 200 nya arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

– Om det fortsätter i den här takten är vår bedömning att vi når en topp på tio procent i sommar, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Läs mer: Konkurs för Norwegianbolag: "Diskriminering"
 

Det skulle innebära ytterligare 100 000 till över en halv miljon arbetslösa.

Samtidigt har varseltakten fortsatt att dämpas. Under förra veckan varslades 4 000 personer om uppsägning. När det var som allra värst, veckan 23–29 mars, varslades 18 430 anställda.

Det är fortsatt historiskt väldigt många, och siffran är klart i underkant eftersom bara varsel över fem personer registreras. Och i den här krisen är det många småföretag som drabbas.

– Men det är en påtaglig dämpning av varslen, vilket hänger ihop med att Tillväxtverket nu har börjat bevilja korttidspermitteringar, säger Sundén.

I slutet av förra veckan hade företag beviljats statligt permitteringsstöd för över 150 000 anställda.

Arbetslöshetstrenden är fortsatt mörkast för hotell- och restaurang, handeln, resor och transport – de privata tjänstenäringarna helt enkelt, med en övervikt av unga som slängs ut först.

– Men inga större spridningar till industrin, ännu, säger Annika Sundén.

Det är något som dock lär komma om utsikterna inte förbättras i omvärlden för exportindustrin.

Ställer om

Precis som tidigare pekar Arbetsförmedlingen på att det finns massvis med jobb i framför allt vården, men även i de gröna näringarna, och att det är läge att se över sin kompetens, att bredda sig, inför att ekonomin förr eller senare repar sig.

– Krisen kommer att påskynda strukturomvandlingen, säger Sundén.

Hon pekar bland annat på digitaliseringen. Jobben inom handeln kommer kanske inte tillbaka i samma antal, det var en utveckling som redan hade inletts före coronakrisen.

Olle Lindström/TT

Antal varsel per näringsgren

Näringsgren 1 mars - 19 april 2020

Jordbruk, skogsbruk och fiske 38

Utvinning av mineral 0

Tillverkning 4 604

Försörjning av el, gas, värme och kyla 0

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 569

Byggverksamhet 2 303

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 6 460

Transport och magasinering 5 463

Hotell- och restaurangverksamhet 16 708

Informations- och kommunikationsverksamhet 2 769

Finans- och försäkringsverksamhet 486

Fastighetsverksamhet 124

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3 516

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 10 297

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9

Utbildning 732

Vård och omsorg; sociala tjänster 864

Kultur, nöje och fritid 4 104

Annan serviceverksamhet 1 088

Summa: 60 134

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer