Förbjudet att låta hudfärg styra schemat

2019-01-24 00:00 Mikael Kindbom  

Diskriminering. Det är förbjudet att som arbetsgivare välja ut eller rekrytera personal utifrån etnisk tillhörighet. Det har Diskrimineringsombudsmannen slagit fast i en granskning av sju kommuner, efter uppgifter i media om etniska urvalsprinciper.

Genom anmälningar och rapportering i media hade Diskrimineringsombudsmannen, DO, fått in uppgifter om att det hos ett antal norrländska kommuner fanns möjligheter för vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten att välja bort personal med utländsk bakgrund. Därför granskade DO kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Ånge, Örnsköldsvik och Timrå.

I besluten slår DO rent allmänt fast att det är diskriminerande när en arbets­givare vid schemaläggning inom hemtjänsten tar hänsyn till brukarnas önskemål om att kunna välja bort personal med utländsk bakgrund. Motsvarande förbud gäller vid rekrytering av hemtjänstpersonal.

Samtliga kommuner nekade till att de låter brukarna välja personal utifrån etniskt ursprung. Men Kramfors kommun svarade att viss personal med utländsk härkomst hade skonats från hembesök som chefen bedömde vara en oacceptabel arbetsmiljö för kommunens personal att vistas i. Här ska det ha funnits inslag av kränkningar och psykiska övergrepp.

Läs mer: Frikort för kränkningar

Ånge kommun medgav att det finns känsliga avväganden. ”Som kommunal arbetsgivare uppstår det scenarier där olika lagar kan komma i konflikt. Hur långt ska man möta brukarens rätt till att få bestämma? Vissa scenarier är svårare än andra”, svarade kommunen.

Men det finns tillfällen då arbets­givaren kan välja bort personal med viss etnisk bakgrund utan att det strider mot diskrimineringslagen.

– Det kan vara så att ett önskemål som uttrycks som att man vill ha svensk personal främst handlar om att man är rädd att man annars får någon som inte kan svenska. Vilka krav på svenskkunskaper som arbetsgivaren kan ställa på sin personal för olika typer av arbeten är en särskild diskrimineringsrättslig fråga, men där är en grundingång att man får göra en bedömning beroende på arbetsuppgifternas art, säger Martin Mörk, chef för processenheten på DO.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer