”Förbud mot lokalt hamnavtal kan strida mot lagen”

2019-02-21 16:29 Mikael Kindbom  
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Ett förbud för Hamnarbetarförbundet att teckna lokala avtal kan strida mot svensk lag och internationella konventioner. Det skriver en advokatfirma i ett yttrande till medlarna i hamnkonflikten.

Advokat Anders Karlsson på Advokatfirman Axelsson & Karlsson har fått i uppdrag av Hamnarbetarförbundet att skriva ett expertutlåtande till medlarna i konflikten med Sveriges Hamnar. Enligt advokatbyråns hemsida har han företrätt arbetstagare, fackliga organisationer och arbetsgivare i förhandlingar, vid upprättande av avtal och i ett stort antal tvister i tingsrätt, skiljenämnd och i Arbetsdomstolen och skrivit böcker om arbetsrätt.

Han beskriver i utlåtandet det juridiska läget när det gäller ”Rätten att ingå i förhandlingar om lokala avtal och konkurrerande avtal”. Hamnarbetarförbundet vill ju att Sveriges Hamnar tecknar ett andrahandsavtal med dem och att förbundet inte ska utestängas vid lokala förhandlingar. Arbetsgivaren vill dock inte gå med på det.

Anders Karlsson börjar med anställningsvillkoren och kommer fram till att det först ingångna kollektivavtalet (i detta fall avtalet med Transport) har företräde framför ett senare kollaktivavtal. Och även om man skulle kunna ha två parallella avtal med bestämmelser som inte står i strid med varandra anser Anders Karlsson att det blir en olägenhet att tillämpa dem om de inte är ”omsorgsfullt samordnade till varandra”.

Läs mer: Därför nobbar Hamnarbetarförbundet medlarnas nya bud

När det gäller organisationsmässiga regler på det lokala planet, alltså inte anställningsvillkor, förhåller det sig annorlunda. Om bestämmelserna i förstahands- och andrahandsavtalen inte är oförenliga med varandra ska andrahandsavtalet tillämpas.

Anders Karlsson anser till och med att om det finns bestämmelser i det första tecknade kollektivavtalet som inskränker rätten för en annan facklig organisation att träffa kollektivavtal ”kan det sättas ifråga huruvida avtalsbestämmelser av detta slag överhuvudtaget är giltiga av det skälet att de strider mot grunderna för bestämmelserna om förenings- och förhandlingsrätt”. Sådana inskränkningar kan, skriver Anders Karlsson, strida mot både svensk rätt och internationella konventioner.

I utlåtandet avslöjas att arbetsgivarparten under förlikningsförhandlingarna med arbetstagarparten åberopat Shorelink-domen, AD 2017 nr 6. Anders Karlsson menar att denna dom endast kan tolkas så att en lokal överenskommelse som strider mot ett redan ingånget centralt kollektivavtal  utgör ett brott mot det senare avtalet, ”något som närmast är en självklarhet”, enligt Anders Karlsson.

Till slut konstaterar advokatbyrån att många juridiska frågor i sammanhanget väntar på sitt svar i Arbetsdomstolen och att det därför är bättre att tvista och avgöra frågorna där än att avtala bort rätten till lokala bestämmelser i ett andrahandsavtal.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer