Hamnararbetarförbundet kräver eget centralt avtal

2018-09-26 11:49 Lena Gunnars  
Eskil Rönér, förbundsordförande för Hamnarbetarförbundet.

Hamnarbetarförbundet har begärt förhandling om att teckna ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar. ”Vårt avtalsförslag är innehållsmässigt likalydande med det befintliga Hamn- och stuveriavtalet som tecknas mellan arbetsgivarorganisationen och Transportarbetarförbundet”, säger Eskil Rönér, förbundsordförande för Hamnarbetarförbundet.

Hamnarbetarförbundets skäl till att begära förhandlingen är att man menar att det uppstått brister i arbetsmiljöarbetet i flera hamnar sedan förbundet utestängts från skyddsarbetet i april 2018.

”Motivet för utestängningen sas vara att vi inte är kollektivavtalspart. Att teckna det här avtalet skulle formalisera den praxis som rådde tidigare, innan Sveriges Hamnars nya policy trädde i kraft. Vi har under lång tid varit med i skyddsorganisationer, förhandlingar och lokala överenskommelser i hamnarna runtom i Sverige där vi har medlemmar”, säger Eskil Rönér, förbundsordförande Hamnarbetarförbundet, i ett uttalande.

Förbundet ska inte ha framfört några ekonomiska krav, men vill ha tre tillägg. Hamnarbetarförbundet vill ha en förstärkning av rutinen av förändringar av arbetssätt så att de föregås av riskanalyser. Förbundet vill också säkra rehabiliteringsansvar även för behovsanställd personal och ha en reglering av inhyrning av personal. Regleringen skulle innebära att arbetsgivaren inte ska kunna hyra in personal om det finns egen personal som har företrädesrätt till anställning. 

Läs mer: ”Gubbarna har bara blivit mer motiverade”

Sveriges Hamnar skriver på sin hemsida att Hamnararbetarförbundet så sent som förra årets erbjöds kollektivavtal vid två tillfällen, men att förbundet avvisade det bägge gångerna.

”Sedan lång tid tillbaka finns redan kollektivavtal tecknat med Svenska Transportarbetareförbundet för samtliga hamnarbetare i Sverige För Sveriges Hamnar är det viktigast att försvara den svenska modellen med rikstäckande kollektivavtal och fredsplikt”, skriver arbetsgivarorganisationen.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer