Hamnarbetarförbundets svar: Total arbetsnedläggelse

2019-02-27 11:36 Mikael Kindbom  
Strejken utvidgas nu och berör från den 6 mars alla hamnar. Foto: TT-Bild

Nu varslar Hamnarbetarförbundet om strejk i samtliga hamnar från onsdag 6 mars. Varslet gäller total arbetsnedläggelse och blockad: – Vi svarar bara på arbetsgivarnas stridsåtgärder som saknar motstycke i modern tid, säger strejkbasen.

Varslet är ett svar på Sveriges Hamnars tidigare varsel om lockout.

– Arbetsgivarnas åtgärder är så anmärkningsvärda och så personligt riktade mot våra medlemmar att vi inte ser någon annan utväg än att varsla om total arbetsnedläggelse i alla Sveriges Hamnars medlemsföretag.

Det sa Erik Helgeson, ledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse, när han under presskonferensen i Göteborg på nu onsdagsförmiddagen redogjorde för Hamnarbetarförbundets varsel. Under den tio minuter långa redogörelsen  angrep han flera gånger arbetsgivarparten Sveriges Hamnar för såväl hot mot förbundets medlemmar som lögner och alltför hårda lockoutvarsel.

– I retoriken i samband med att arbetsgivarna varslade om massiva stridsåtgärder sa man att man ska värna den svenska modellen. Men det är ren lögn. På den svenska arbetsmarknaden finns det ett stort antal branscher som har andraavtal likalydande eller i vissa fall ett annat innehåll än förstaavtalet. Journalister har till exempel första- och andrahandsavtal. Förhållandet för journalister har inte raserat den svenska modellen. Vi välkomnar alla typer av direkta debatter med arbetsgivaren för att få möjlighet att slå hål på dessa påståenden så att allmänheten får klarhet i vad konflikten handlar om, sa Erik Helgeson.
Men mest kritisk var han mot hur hårt det senaste lockoutvarslet slår mot just Hamnarbetarförbundets medlemmar och deras försörjning. Men han beskyllde också arbetsgivarna för att ha hotat dessa medlemmar.

Läs mer: Storvarsel om lockout i alla hamnar

– Varslet riktar sig i huvudsak mot behovsanställda medlemmar. De har detta som heltidsförsörjning sedan många år tillbaka. Mot den gruppen har en del arbetsgivare riktat direkta hot sedan i fredags. Man har sagt att deras försörjning och möjlighet att arbeta i hamnen nu beror på om man väljer att lämna Hamnarbetarförbundet eller ej. Det här är en metod och ett agerande från arbetsgivarsidan som är i stort sett okänt på den svenska arbetsmarknaden sedan 1930-talet. Det handlar i praktiken om svartlistning av arbetare på basis av deras fackliga tillhörighet.

Erik Helgeson menade att det i ljuset av lockouten inte fanns någon annan utväg för hans förbund än att varsla om fullskalig strejk på de arbetsplatser där arbetsgivarna är medlemmar i Sveriges Hamnar. Upp till 1 300 medlemmar i Hamnarbetarförbundet stannar därmed hemma från jobbat den 6 mars när stridsåtgärderna från bägge sidor träder i kraft.

– Vi är medvetna om att det kommer innebära allvarliga konsekvenser för olika verksamheter. Vi är dock beredda att beakta dispenser som kommer från arbetsgivare till förbundet om det finns beaktansvärda skäl.

Erik Helgeson vände sig också till LO och Transportarbetareförbundet med förhoppning om sympatiåtgärder och stöd.

– Vi kommer begära sympatiåtgärder från LO och Transport med hänvisning till att de metoder som arbetsgivarna nu använder för att försöka krossa Hamnarbetarförbundet inte hör hemma på den moderna svenska arbetsmarknaden och det är dags att reagera. Vi begär också internationella sympatiåtgärder från våra systerfack runt om i världen. Den senaste veckan har vi fått positiva besked från den amerikanska östkusten, Spanien och Frankrike. Och vi kommer att fortsätta de här dialogerna så att inte vi kan säkerställa att konfliktsmittade fartyg och gods inte hanteras i våra systerhamnar runt om i världen.

Men Erik Helgeson är medveten om att detta kommer att bli kostsamt för förbundet som byggt upp en strejkkassa sedan 1980.

– Det kommer vara dyrt och vara pressande för oss. Vi kommer att behöva begära hjälp från andra arbetargrupper och där har vi redan sett att det kommer in ekonomiska bidrag och namninsamlingar på arbetsplatser. Vårat krav är ett helt normalt andraavtal med samma löner och villkor som transport redan har. Det här är utbrett på den svenska modellen. Det handlar om rent maktspråk och översittarfasoner. Detta är ett hot mot föreningsfriheten och i förlängningen också hela den svenska modellens demokratiska legitimitet.

I en intervju med Sveriges Radio i samband med presskonferensen fick Erik Helgeson svara på varför förbundet tar till så skarpa vapen.

– Vi svarar bara på arbetsgivarnas stridsåtgärder som saknar motstycke i modern tid.

Varför riktar ni in er mot LO:s medlemmar?

– Vi har skickat in en begäran hos LO för att man ska helga blockaden. Man kan tänka att det är någon annans problem att vi blir trampade på men allt kommer i förlängningen att drabba andra förbund.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna