LR: Samla lärarfacken inom Saco

2021-03-19 09:00 Calle von Scheele  
Lärarnas Riksförbunds utredare föreslår att de båda nuvarande förbunden läggs ner och en federation med namnet Sveriges Lärare bildas inom Saco.

En ny lärarfederation kan vara bildad inom två år. Lärarnas Riksförbund, Saco, bjuder in Lärarförbundet, TCO, till diskussion om sitt förslag men villkoret är att den nya organisationen ska tillhöra Saco.

De båda lärarförbunden har i ett par års tid diskuterat ett gemensamt förbund för Sveriges omkring 300 000 lärare från förskola till gymnasium. Men när de båda förbunden i höstas skulle besluta om en gemensam och förutsättningslös utredning av ett nytt förbund hoppade Lärarnas Riksförbund av.

I stället startades en egen utredning om lärarkårens fackliga framtid och har ensidigt knutit ihop den med Sacos verksamhet.

Utredaren Andreas Mörck, kanslichef på Lärarnas riksförbund, är nu klar och föreslår att de båda nuvarande förbunden läggs ner och en federation med namnet Sveriges Lärare bildas inom Saco.

– Min bedömning är att det går att etablera något som är mer kraftfullt på svensk arbetsmarknad, men man måste vara otroligt ödmjuk och låta förbunden fundera. Det här behöver inte genomföras exakt i detalj, säger Andreas Mörck, till Lag & Avtal.

Läs mer: Lärarfacken är i otakt

Sveriges Lärare ska vara en federation som består av fem förbund för förskola, grundskola, gymnasium, statliga lärare respektive lärarstudenter.

Enligt förslaget ska de båda nuvarande lärarförbunden läggas ner och medlemmarna bli medlemmar i Sveriges Lärare, som blir avtalsslutande part med kommuner, staten och privata arbetsgivare. Den enskilde läraren ska dessutom vara medlem i ett av de fem delförbunden som företräder denne lokalt och framför allt arbetar med skolpolitiska frågor.

Det mer än dubbelt så stora Lärarförbundet i TCO bjuds nu in till den fortsatta processen, men inte till en förutsättningslös diskussion om samgående.

I stället föreslås en gemensam delegation med de två förbundens högsta ledningar. Där ska även ledningen för det lilla Sacoförbundet Skolledarna ingå. Delegationen ska redan om två månader ha avgjort om förutsättningar finns att bygga upp en ny lärarorganisation inom Saco.

Andreas Mörck förnekar att förslaget skulle vara skräddarsytt åt hans eget förbund, utan säger att båda förbunden måste vara flexibla i analysen av det.

– Jag överlämnar nu förslaget och hoppas att man beaktar det, men det är inte ett optimalt förslag för Lärarnas Riksförbund, utan ett förslag som jag tror kan nå framgång, säger Andreas Mörck.

Valet av centralorganisation kan bli en mycket känslig fråga både för lärarförbunden och den fackliga sfären i stort. Beslutet kan ordentligt möblerar om maktbalansen mellan Saco och TCO, men också LO.

Ett skäl som anges i utredningen för valet av Saco är organisationens dåliga ekonomi. Saco har svårt att få ihop en fungerande budget.

”Ett medlemskap för Lärarförbundet i federationen skulle innebära ett välkommet ekonomiskt tillskott för att skapa en hållbar verksamhet”, står det i utredningen.

– Jag ser det som en grundläggande förutsättning att detta ska ske inom Saco. Våra medlemmar ser det som väldigt viktigt. Om inte Lärarförbundet fullföljer en övergång ser inte jag någon möjlighet att detta kan etableras, säger Andreas Mörck och tillägger att Sacos ekonomiska problem inte ska styra valet.

Utredningen omfattar också Skolledarförbundet inom Saco med dess 7 500 medlemmar. Enligt förslaget ska de komma med i gemenskapen utan att ingå i Sveriges Lärare. Därför bildas ett samverkansorgan mellan federationen och skolledarna med namnet Saco Utbildning.

Med detta förslag avgör Lärarnas Riksförbund ännu en kontroversiell fråga vid sidan av valet av Saco som huvudorganisation. Lärarförbundet inom TCO organiserar omkring 10 000 rektorer och andra skolledare som medlemmar. Förbundet har lockat till sig en majoritet av skolledarna och ser inget problem i att organisera kåren tillsammans med andra medlemsgrupper.

Lärarnas Riksförbund anser däremot att lärarna och deras chefer, skolledarna, ska återfinnas i separata förbund.

De båda förbunden på skolområdet samförhandlar redan om alla kollektivavtal genom Lärarnas samverkansråd. I fackets viktigaste uppgift att sluta kollektivavtal uppträder de redan som en organisation mot arbetsgivarna. En gemensam motpart från var och en av de fackliga centralorganisationerna var ett krav från statsmakten när statligt och kommunalt anställda fick normala fackliga rättigheter genom ändrad lagstiftning i mitten av 1960-talet.

Enligt Andreas Mörcks vill inte Lärarförbundet gå vidare och utveckla dagens samverkansform i förhandlingarna.

– Det finns en stor frustration mellan förbunden. Vi behöver bli en ännu starkare avtalspart. Erfarenheten säger att man ska representera så många medlemmar som möjligt och vara samlade vid förhandlingsbordet. Vi är inte tillräckligt samlade i dag, säger Andreas Mörck.

Lärarförbundet har också ett kongressbeslut om en utredning av framtiden, men önskade göra den tillsammans med sin systerorganisation. Detta ställningstagande bygger på det gemensamma förslag till likalydande beslut som lades fram till de båda förbundens kongresser i september förra året. Då frångick Saco-förbundet förslaget och startade därefter sin egen utredning.

I det ursprungliga förslaget skulle den gemensamma utredningen belysa hur centralorganisationstillhörigheten skulle hanteras. Lärarförbundet har förberett sig genom att begära utträde ur TCO. Syftet är att kunna välja centralorganisation när man bestämt sig för hur den fackliga framtiden ska se ut.

Nu vill Lärarnas Riksförbund se en mycket snabb process mot ett nytt lärarfack. Ett färdigt förlag ska vara klart och utrett i maj nästa år. Sedan ska den nya organisationen börja verka den 1 januari 2023.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Saco och TCO påverkas av lärarnas val

Diskussionen om en sammanslagning av de båda lärarförbunden har pågått olika intensivt under en lång tid. Under de senaste åren har de blivit ense om att ett förbund är lösningen för en splittrad lärarkår, men vägen dit är de helt oense om.

Lärarkåren är så stor att sammanslagningen också påverkar centralorganisationerna Saco och TCO. Både deras styrka i opinionsbildningen och deras ekonomi berörs av lärarnas val.

De 320 000 organiserade lärarna fördelar sig med 230 000 på TCO-förbundet Lärarförbundet och 91 000 på Saco-förbundet Lärarnas riksförbund.

Om de väljer Saco som hemvist närmar sig de båda organisationerna varandra storleksmässigt, men det skulle också betyda att LO återtar positionen som Sveriges största centralorganisation från TCO.

Med lärarna i Saco får organisationen 855 000 medlemmar och TCO 1 155 000 medlemmar. Då blir LO störst med sina 1 433 000.

Om lärarna däremot väljer TCO drar TCO ifrån och blir klart störst i Sverige med 1 545 000 medlemmar, medan Saco krymper till 465 000 medlemmar.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer