Medlingsinstitutets: Därför minskar löneskillnaderna

2018-06-19 14:16 Lena Gunnars  

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsatte minska 2017, enligt Medlingsinstitutets rapport. Störst är skillnaden för tjänstemän och anställda inom landstinget. Två orsaker är att fler kvinnor blir chefer och att andelen kvinnliga akademiker ökar.

Medlingsinstitutet, MI, presenterade på tisdagsförmiddagen sin rapport om löneskillnaderna mellan män och kvinnor 2017.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter minska och har så gjort de senaste tio åren.

John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, berättar att kvinnors genomsnittliga månadslön var 31 700 kronor 2017. Det är 88,7 procent av männens 35 700 kronor och innebär en löneskillnad på 11,3 procent.

Statistiken visar att männen har en brantare löneutveckling, där lönen fortsätter att öka upp till 40 års ålder, för att därefter plana ut. Att genomsnittslönen då går ner beror, enligt John Ekberg på strukturella förändringar, som byte av yrke till sektorer med flackare löneutveckling.

Läs mer: ”Vi ser att vi har oskäliga skillnader”

Kvinnornas löneutveckling är inte lika brant.

– Den stannar av lite tidigare. Det finns en mängd förklaringar till det, som olika utbildningsval, yrkesval, familjebildning, föräldraledighet, sjukfrånvaro och vård av barn och närstående, säger John Ekberg.

I rapporten finns ett fördjupningskapitel där fokus ligger på två möjliga faktorer bakom att löneskillnaderna mellan könen fortsätter minska. En kan vara den ökade andelen kvinnliga chefer, den andra att fördelningen av utbildningsnivån har förändrats.

– I alla utbildningsgrupper ökar andelen kvinnor. Vi ser att inom samhällsvetenskap och juridik var andelen anställda kvinnor med högskoleutbildning 60 procent under 2016, säger John Ekberg.

Inom hälso- och sjukvård var motsvarande siffra runt 82 procent.

Läs mer: Parterna: Därför kvarstår löneskillnaderna

MI visade redan 2015 att könssammansättningen på arbetsmarknaden har förändrats. Det fanns även då tecken på att andelen män ökade i kvinnligt dominerade yrken och vice versa.

– Även om vi jämför olika klassificeringar visar trenden entydigt att könsuppdelningen minskar. Utifrån ett löneskillnadsperspektiv är det intressant att granska yrkena med högst lön. Vi har tittat extra på utvecklingen av chefer och antalet och andelen kvinnliga chefer. Vi ser att andelen kvinnliga chefer ökat i samtliga sektorer, framför allt i de äldre ålderssegmenten, säger John Ekberg.

I privat sektor har de blivit fler kvinnliga chefer i åldrarna 45 till 54 och i åldrarna 55 till 64.

– Också i kommunerna finns en ökning av kvinnliga chefer i åldrarna 55 till 64 år. I landstingen minskar de, förutom i de äldsta segmenten, där de också ökar, säger John Ekberg.

 

Läs mer om löneskillnaderna i Medlingsinstitutets rapport.

Genomsnittslöner och kvinnors lön i procent av mäns 2017:

Samtliga sektorer:

Kvinnor: 31 700

Män: 35 700

Löneskillnad i procent: 11,3

 

Privat sektor:

Kvinnor: 31 900  

Män: 35 900

Löneskillnad i procent: 10,9

 

Arbetare:

Kvinnor: 26 000

Män: 28 900

Löneskillnad i procent: 10,0

 

Tjänstemän:

Kvinnor: 37 400  

Män: 45 100

Löneskillnad i procent: 17,1

 

Offentlig sektor:

Kvinnor: 31 300

Män: 34 900

Löneskillnad i procent: 10,1

 

Kommuner:

Kvinnor: 29 500  

Män:  30 500

Löneskillnad i procent: 3,1

 

Landsting:

Kvinnor: 34 600  

Män: 43 600

Löneskillnad i procent: 20,6

 

Staten:

Kvinnor: 35 700  

Män: 38 200

Löneskillnad i procent: 6,5

 

Källa: Medlingsinstitutet

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna