Parternas förslag om strejkrätt ute på remiss

2018-11-02 09:52 Lena Gunnars  
Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg, kritiserar parternas förslag till sttrejkrätt som presenterades i tisdags. TCO-ordförande Eva Nordmark, Saco-ordförande Göran Arrius, vice vd Svenskt Näringsliv Peter Jeppsson, Transportföretagens vd Mattias Dahl, LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, visade upp enad front under pressträffen i Stockholm. Det ska bli olagligt att vidta stridsåtgärder, om det inte handlar om att få till ett kollektivavtal. Foto: Jeffrey Johns, TT-Bild

Parternas eget förslag om inskränkningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Ändringarna föreslås träda i kraft från 1 januari 2020.

Förslaget utgår från en överenskommelse mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv och innehåller förslag till ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, Mbl.

Bland annat föreslås att en arbetstagare i vissa fall inte ska få vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation.

Förslaget skickas på remiss till bland annat Arbetsdomstolen, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO, Arbetsgivarverket, JK och Medlingsinstitutet. Senast den sista januari 2019 ska remissvaren ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet.

Läs mer: Parterna överens om strejkrätten

När parternas förslag presenterades i somras var de flesta röster positiva. Men några kritiker gjorde sig också hörda. Bland annat Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg. Han ser en ökad risk för avtalsshopping om parternas förslag blir verklighet. 

I Lag & Avtal utvecklade han sitt resonemang och menade att även de stora fackliga centralorganisationerna kan bli förlorare om det bara ska vara tillåtet att vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal.

– I dag kan fackförbunden vidta stridsåtgärder i vilka frågor som helst. Det är majoritetsorganisationernas vapen när arbetsgivarna slutit kollektivavtal med en minoritetsorganisation. Om den rätten kopplas bort öppnas möjligheten för arbetsgivare att sluta avtal med minoritetsorganisationer, för då är LO, TCO och Saco också avväpnade. Det inser de inte, för de har aldrig varit i en sådan situation, sa han till Lag & Avtal.

Parternas förslag i korthet

* Det ska inte längre vara tillåtet att, mot avtalsbundna företag, vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.

* Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

* Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga strids­åtgärder i syfte att uppnå ett kollektiv­avtal.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer