Statens överklagandenämnd trotsade Kammarrätten

2018-05-25 10:46 Mikael Kindbom  
Kammarrättspresident Thomas Rolén Foto: Ester Sorri/TT

Statens Överklagandenämnd vägrar pröva om två chefsrekryteringar gått rätt till trots att kammarrätten begärt det. Har de inte följt vårt beslut? Det är extremt udda, säger kammarrättspresident Thomas Rolén som deltagit i besluten.

Statens överklagandenämnd vill inte följa två principiellt viktiga så kallade presidentavgöranden från kammarrätten. Nämnden har först bifallit en begäran från de två kvinnliga poliserna Kristin Sylten och Lena Bergenstråle att rekryteringen rörande två chefstjänster på Nationella operativa avdelningen,  NOA, ska göras om. När Polismyndigheten vägrat har de gått tillbaka till överklagandenämnden som nobbat en andra prövning.

Efter en ansökan om resning har Kammarrätten i Stockholm med hovrättspresidenten Thomas Rolén som ordförande slagit fast att nämnden gjorde fel och ska pröva ärendena på nytt.

Kammarrätten skriver att en ny prövning hos Statens överklagandenämnd kan utmynna i ett offentligrättsligt beslut där Kristin Sylten och Lena Bergenstråle tillsätts som chefer eller där Polismyndigheten förordas att vidta ytterligare åtgärder inom ramen för anställningsärendena.

Därmed tändes hoppet för kvinnorna på nytt om chefsjobben. Men den 19 februari valde Statens överklagandenämnd att trotsa presidentavgörandet i kammarrätten, något som torde vara unikt. Nämnden känner sig hindrad att pröva samma sak två gånger avvisar kvinnornas talan.

Då nämnden i princip har domstolsstatus står nu två domstolar mot varandra – kammarrätten mot Statens överklagandenämnd. Och de klagande poliserna har hamnat i ett juridiskt vakuum.

Det är verkligen jättekonstigt att nämnden gör ett slags överprövning av ett kammarrättsbeslut, tycker Kristin Sylten som kämpat i 2,5 år för att få den aktuella chefstjänsten.

Kammarrättens president Thomas Rolén visste inget om överklagandenämndens vägran att följa hans presidentbeslut förrän Lag & Avtal informerade honom om det.

– Har de inte följt vårt beslut? Det är extremt udda, säger han förvånat.

Att överinstanser beslutar att underinstanser måste pröva vissa frågor är inget ovanligt. Hovrätter får emellanåt veta av HD att man borde gett prövningstillstånd i mål som man valt att inte pröva, exempelvis. I de fallen måste underinstanserna göra som HD säger.

Och att överklagandenämnden står under kammarrätten i domstolshierarkin är det ingen som ifrågasätter. Därför utgick kammarrättspresidenten Thomas Rolén från att Statens överklagandenämnd skulle följa hans presidentbeslut. Att de inte gjorde det kommer som en överraskning för honom.

– Jag har aldrig varit med om att en underinstans inte gör som en överinstans säger. Givetvis utgick jag från att de skulle ta upp frågan till en ny prövning.

 

LÄS MER HÄR:

https://www.lag-avtal.se/tidningen/lagman-uppmanar-regeringen-ingripa-6915252

https://www.lag-avtal.se/tidningen/oklart-lage-for-statliga-tillsattningar-6915254

https://www.lag-avtal.se/tidningen/hon-fick-ratt-men-anda-fel-6915260

 

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer