Stephen Schad: Begreppet egenanställning missförstås

2022-09-14 20:38  
Stephen Schad Ordförande, Egenanställningsföretagens Branschorganisation Foto: Egenanställningsföretagens Branschorganisation

DEBATT. Utredningen ”Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus” är ett steg i rätt riktning, Men den brister i analysen och beskrivningen av sysselsättningsformen egenanställning, skriver Stephen Schad.

Stephen Schad

Ordförande, Egenanställningsföretagens Branschorganisation

Arbetslivet förändras just nu i snabb takt och det väcker frågor om hur vi ska organisera arbete så att den arbetspresterande parten inte riskeras att råka ut för olycka eller tillbud. Därför är det ytterst välkommet med utredningen ” Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus” som syftar till att ge förslag på hur vi fortsatt kan upprätthålla en god arbetsmiljö i arbetslivet.

Läs mer: Vissa plattformsföretag kan få arbetsmiljöansvar

Men utredningen brister i analysen och beskrivningen av sysselsättningsformen egenanställning. Den är helt enkelt grovt felaktig vilket riskerar att leda till att egenanställda arbetstagare inte får det skydd i regleringar som de är i behov av för att ha en god arbetsmiljö.

Genomgående i utredningens förslag finns generaliserande formuleringar om egenanställning som ett exempel: ”… de grupper som också kan arbeta genom plattformsföretag eller överlåta faktureringen till egenanställningsföretag, det vill säga arbeta som egenanställda” (sid 73).

I ett äkta egenanställningsföretag är egenanställningsföretaget arbetsgivare i grunden på samma sätt som traditionella arbetsgivare. Ett äkta egenanställningsföretag definierar vår branschorganisation ett egenanställningsföretag som har ingått i vår branschs branschspecifika kollektivavtal samt erhållit branschorganisationens auktorisation.

Äkta egenanställning fungerar så att en person ansluter sig till ett egenanställningsföretaget och får en reglerad rätt att bedriva uppsökande verksamhet och upphandla om uppdrag för egenanställningsföretaget räkning. När den egenanställde arbetstagaren inkommer med en arbetsorder påbörjar egenanställningsföretaget en fullödig prövning om egenanställningsföretaget är bered att acceptera arbetsordern och ingå i ett konkluderat affärsavtal med slutkund.

Vid nämnda prövning kontrolleras vilket slags arbete arbetsordern avser, om arbetet som planeras att utföras är förenligt med nationella och internationella lagar samt egenanställningsföretaget egna riktlinjer och policyer.

Interna policyer kan till exempel vara policy för motverkande av penningtvätt och jämställdhetspolicy. Vidare kontrollerar egenanställningsföretaget om den upphandlade ersättningen innehar täckningsbidrag som rymmer lön och pensionsavsättning i enligt med gällande kollektivavtal. Samt att den upphandlade ersättningen även har täckningsbidrag som rymmer kostnader för försäkringar, eventuella materialkostnader samt egenanställningsföretaget marginal.

Egenanställningsföretaget kontrollerar även arbetstidens förläggning, arbetsställe samt bedömer arbetsmiljörisker och instruerar den egenanställda arbetstagaren enskilt när så bedöms motiverat. Det är mycket vanligt att egenanställningsföretaget för långa och komplicerade förhandlingar kring villkoren för affärsavtalet. Inte sällan deltar den egenanställda arbetstagaren som upphandlat arbetsordern med i dessa förhandlingar.

Det ovan sagda är bara en del av ett egenanställningsföretag utövande av ledning och kontroll. Det är också egenanställningsföretaget som meddelar att den egenanställde arbetstagaren kan påbörja arbetet. Det råder inte heller någon otydlighet att det är egenanställningsföretaget som är arbetsgivare, den arbetspresterande personen är egenanställd arbetstagare och slutkund är beställare.

Detta medför att det är egenanställningsföretaget som innehar affärsrisken, är skyldig att betala sjuklön vid händelse av sjukdom, ansvarig för eventuell rehabilitering, tillhandahålla företagshälsovård och mer.

Mot bakgrund av den kontroll och den ledning ett äkta egenanställningsföretaget utövar är det faktiskt absurt att påstå att ett äkta egenanställningsföretag endast är en inskjuten part som endast utgör en administrativ funktion. Faktum är att äkta egenanställningsföretag utövar sannolikt en mer kvalificerad ledning och kontroll än ett genomsnittliga traditionellt företag.

Men vår bransch är inte ofelbar. Det finns ett antal oseriösa aktörer som påstår sig vara ett egenanställningsföretag men som varken lever upp till definitionen av egenanställning som finns i vårt branschspecifika kollektivavtal eller Egenanställningsföretagens branschorganisations regler och auktorisation.

Frekvent görs gällande i debatten att just gruppen matbud arbetar som egenanställda arbetstagare men faktum är att det finns inget matbud som arbetar genom sysselsättningsformen egenanställning. Det debattörerna sannolikt åsyftar är att de arbetar genom enskild firma, vilket är vanligt förekommande.

Vår branschorganisation arbetar kontinuerligt med att stävja olika missbruk av begreppet egenanställning. Dock ska sägas att 90 procent av alla egenanställda arbetstagare organiseras av ett äkta egenanställningsföretag.

Således uppmanar jag de politiker som har till uppgift att fatta beslut om regleringar som påverkar sysselsättningsformen egenanställning:

  • Att känna till att parterna har överenskommit om en definition för egenanställda arbetstagare som är reglerat i kollektivavtal och därmed är styrande.
  • Att bejaka att det finns en stor grupp människor som vill arbeta på uppdrag och samtidigt har behov av en arbetsgivare eftersom de behöver skydd då de saknar kompetens att vara självständiga samt för att deras arbete inte är varaktigt och för att de arbetar för lön och inte vinst.
  • Att missbruk av begreppet egenanställning av oseriösa aktörer, med syfte att komma undan ansvar och kostnader, inte ska sammanblandas med den reglerade sysselsättningsformen egenanställning.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen