Glöm uppsägning – ett besked räcker

2021-04-06 14:22 Elisabet Örnerborg  
Teckning: Ola Skogäng Foto: Ola Skogäng

SVÅRA UPPSÄGNINGAR. Arbetsgivare som vill att en provanställd slutar, klarar sig undan kraven på saklig grund. Ett besked med tack och hej då räcker. Ändå har Arbetsdomstolen i två domar prövat om något fel begåtts.

I dom 38/20 där arbetsgivaren överklagat tingsrättens dom fanns det ifyllt i den provanställdes anställningsavtal att uppsägningstiden skulle vara en månad. Provanställningens sex månader skulle ha varat fram till den 13 juli 2019, men redan den 3 juni lämnade bolaget besked om att anställningen skulle upphöra inom de föreskrivna två veckorna, enligt paragraf 31 i Las. Personen vände sig då till tingsrätten och krävde ytterligare två veckors uppsägningslön. Han hade ju kommit överens med bolaget om en månads uppsägningstid.

Arbetsdomstolen går i domen igenom vad som gäller: En provanställning kan avbrytas från endera parten antingen i förtid eller vid prövotidens utgång. Om det är arbetsgivaren som avslutar provanställningen ska denne i båda fallen lämna underrättelse om detta två veckor i förväg. För att avsluta en provanställning krävs inte någon uppsägning och ingen uppsägningstid.

Målet (B 23/20) avgjordes utan huvudförhandling och de sju domstolsledamöterna gjorde enhälligt en annan bedömning än tingsrätten. Att det i anställningsavtalet, ett ifyllt formulär, stod att uppsägningstiden skulle vara en månad var inte ett tillräckligt stöd för att parterna skulle ha avtalat bort bolagets möjlighet att avsluta provanställningen genom ett besked, avgjorde AD.

Dom 53/20 handlar om en provanställd handläggare vid Försäkringskassan som sades upp på grund av att han varit föräldraledig större delen av prövotiden. Hans fru hade drabbats av förlossningsdepression varför han hade varit tvungen att ta ut föräldraledighet. På grund av hans stora frånvaro ansåg sig Försäkringskassan inte kunna bedöma hans prestationer. Hans prövotid övergick därför inte i en tillsvidareanställning.

Han blev diskriminerad på grund av kön och missgynnad enligt föräldraledighetslagen ansåg Diskrimineringsombudsmannen och stämde Staten genom Arbetsgivarverket till AD.

Handläggaren blev inte diskriminerad, avgör domstolen. Men för att bedöma om han blev missgynnad enligt föräldraledighetslagen behövde domstolen först ta ställning till under vilka förutsättningar prövotiden kan förlängas. Den genomgången slutar med att AD skriver så här: Det finns starka sakliga skäl för att det ska vara tillåtet för parterna att komma överens om att förlänga prövotiden med en period som motsvarar frånvaron. Domstolen påpekar också att det skulle vara till fördel både för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Domstolen finner därför att handläggaren blev missgynnad enligt föräldraledighetslagen. Det allmänna skadeståndet bestäms till 70 000 kronor eftersom Försäkringskassan inte agerat med avsikten att missgynna utan ansåg sig rättsligt förhindrad att erbjuda handläggaren en förlängd prövotid.

− Domen innebär att ett osäkert rättsläge numera blivit säkert, säger advokat Åsa Erlandson i en kommentar i Lag & Avtal nr 12-13 2020.

Arbetsdomstolen svarar i domen på en fråga som varit osäker för praktiskt verksamma arbetsrättsjurister ”forever”, anser hon.

- Nämligen frågan om det går att vid omfattande frånvaro komma överens om att förlänga en provanställning utöver den lagstadgade prövotiden om sex månader. Att det varit möjligt enligt flera kollektivavtal vet vi men i Las finns inget uttryckligt stöd. Många arbetsgivare – och rådgivare till arbetsgivare – har därför tagit det säkra före det osäkra och utgått från att prövotiden aldrig får vara längre än sex månader, kommenterar Åsa Erlandsson.

Fotnot: Las regel om provanställning finns i paragraf 6.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer